Omarm je leven

Je leven omarmen? Wat bedoel je daar toch mee?

Ik ben er nog niet over uit of dit de beste naam is voor deze training. Ik zal uitleggen wat ik er mee bedoel.

Het leven bestaat uit allerlei ervaringen. Sommige interessant, andere vrij saai of schijnbaar onbelangrijk. Sommige heel prettig. Sommige heel onprettig.

Met je leven omarmen bedoel ik:
je open stellen voor de mooie, liefdevolle, interessante, aangename, grappige momenten en deze volledig tot je laten doordringen. Deze als een spons opzuigen.

Maar – het leven bestaat ook uit uitdagende en soms ronduit onprettige of nare dingen. Hoewel het een wijdverbreide neiging is om te proberen aan deze onpleizierige momenten te ontsnappen, lukt dat vaak maar half. We moeten toch door die lastige stuaties heen, ze doorleven. We kunnen er eigenlijk niet aan ontsnappen.
En we willen er als het kan zo wijs mogelijk mee omgaan. Door je ogen te sluiten lukt dat meestal niet. Dit lukt je beter als je je open stelt voor de onprettige ervaringen en er misschien ook nieuwsgierig naar bent.

Dat leren we in de cursus Omarm Je Leven. Het mooie en het moeilijke, het prettige en het ongemakkelijke, allemaal toelaten, en met nieuwsgierigheid benaderen. Omarmen dus 🙂

Vandaag tips die je kunnen helpen om meer bewust te zijn van prettige momenten.

TIPS OM PRETTIGE MOMENTEN ACHTERAF TERUG TE HALEN
In een eerdere nieuwsbrief gaf ik tips om meer te kunnen genieten van prettige momenten, deze bewuster te ervaren.

Helaas – zo hoor ik vaak van cursisten – schiet dat er toch vaak bij in: bijvoorbeeld als je je laatste hap hebt doorgeslikt en je je realiseert dat je eigenlijk niet echt hebt geproefd hoe het smaakte…
Ook als je de prettige momenten niet zo bewust hebt meegemaakt, kun je er achteraf nog bij stilstaan, en jezelf trainen zodat het de volgende keer makkelijker gaat. Oefening baart kunst, ook hier!

OEFENING PRETTIGE MOMENTEN TERUGHALEN

Neem daarvoor de volgende stappen:

1.   Je neemt een minuut of 15-20 de tijd.

2.   Je volgt je adem.
Je geeft aandacht aan de buikademhaling. Dit doe je ongeveer 5 minuten. Dit helpt je om de overgang te maken van je leven van alledag naar deze oefening. De adem volgen helpt ook je om te focussen.

3.   Je gaat in gedachten terug naar het begin van je dag, het eerste moment dat je je nog herinnert.
Haal terug waar je was, wat je voelde en wat er prettig was aan dat moment.

4.   Neem de dag door.
Je speelt de film van je dag als het ware beeldje voor beeldje af. Sta daarbij stil bij alle momenten en ervaringen die prettig waren, of prettig zouden zijn geweest als je het volledige aandacht had gegeven ;.)

5.   Terug naar de adem.
Als de tijd om is, of als je voldoende tijd aan deze oefening hebt besteed, richt je je aandacht weer op je adem.

6.   Je sluit de oefening af.
Neem hiervoor voldoende tijd en merk op wat deze oefening met je gedaan heeft.
Misschien is het voor jou zinnig wat aantekeningen te maken?

Tot slot:
Focussen op het positieve is niet bedoeld als vermijdingsstrategie. Het kan ook zeer belangrijk en nuttig zijn om je aandacht te richten op moeilijke of onplezierige ervaringen. Bijvoorbeeld om pijnlijke ervaringen te verwerken; of om iets moeilijks voor te bereiden; of omdat je van jezelf weet dat je keer op keer voor iets ongemakkelijks wegloopt.

Focussen op het positieve is nuttig om
• Meer balans te brengen. Ongemerkt krijgt het negatieve veel aandacht, dat bied je tegenwicht en je brengt balans aan.
• Je zintuigen te scherpen voor de vele, kleine, grote, aangename en mooie momenten in je leven.
• Je gevoel van tevredenheid met je leven te vergroten.
• Je opmerkingsgave te vergroten. Je oefent jezelf immers om waar te nemen wat je dreigt te missen.
• En het is gewoon heel aangenaam om te doen!
Mindfulness gaat over aandacht geven aan alle facetten van het leven, moeilijke en mooie. Dus ik zou zeggen: geniet van je leven!

We are as happy as we make up our minds to be (Abraham Lincoln)
© 2019 Hende Bauer/Centrum voor Mindfulness Den Haag, alle rechten voorbehouden

ALS JE WILT KUN JE DIT ARTIKEL GEBRUIKEN IN EEN TIJDSCHRIFT, WEBPAGINA OF NIEUWSBRIEF als je deze tekst erbij zet met een werkende link naar de website: “Door Hende Bauer van het Centrum voor Mindfulness Den Haag, www.centrummindfulness.nl.”

Scroll naar top