Lustrum 2018

Het is feest. Het tweede lustrum al weer. We hebben verschillende programma’s, korte workshops, trainingen, in het kader van het 10 jarig bestaan.
Het programma is in ontwikkeling, er komen steeds nieuwe dingen bij.
Houd deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven!

alles openen
alles sluiten

Ons lustrumaanbod

10 jaar Centrum voor Mindfulness: Voor jezelf beginnen als mindfulnesstrainer. Lessen voor mindfulnesstrainers die zelf een centrum willen opzetten

Hende mediteert sinds 2000 en geeft mindfulnesstrainingen sinds 2005. Ze richtte het Centrum voor Mindfulness Den Haag op in 2007. Omdat de openingsborrel in 2008 was, viert ze haar 10-jarig lustrum in 2018.
Ze begon in 2008 met 1 trainingsgroep, en inmiddels zijn er meer dan 1500 mensen in het centrum getraind. In eerste instantie deed ze dit naast een baan in loondienst als psychotherapeut, maar al snel kon ze er goed van leven. Het centrum bloeit, er zijn verschillende trainingen beschikbaar, opleidingen voor trainers, diverse workshops, en er wordt samenwerkt met collega-trainers. Hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen?

Hende: Ik vind het leuk om wat ik die 10 jaar geleerd heb te delen. Er is in de ochtend een workshop over de inhoudelijke lessen die ik heb geleerd in die 10 jaar, over waar mensen tegen aan lopen, en wat helpende, belangrijke inzichten zijn. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zelf mindfulness beoefent.
In de middag geef ik een workshop, speciaal voor mindfulnesstrainers die worstelen met de vraag hoe ze een bloeiend centrum kunnen opzetten.
Ik deel de 10 belangrijkste lessen die ik daarbij heb geleerd. Dus ben jij een psycholoog, therapeut, coach, leraar, en wil je je eigen praktijk als mindfulnesstrainer van de grond krijgen, doe dan hieraan mee. 
Je krijgt van tevoren een paar vragen toegestuurd, zodat ik me een beeld kan vormen van wie er meedoen en tegen welke vragen ze aanlopen.

Nou, ik kijk er naar uit je te ontmoeten op 24 maart!

Dag en tijd
24 maart 2018 14.30-17.00 uur, aansluitend borrel.

Kosten
47 ex BTW

Inschrijven workshop Voor jezelf beginnen als mindfulnesstrainer 24 maart 2018

16 december 2017 Elke dag mediteren?!

 • Heb jij een mindfulnesstraining, compassietraining of vergelijkbaar gevolgd?
 • Weet je dat het goed voor je is om geregeld te mediteren en wil je dat ook graag?
 • Lukt het je toch niet?
  Kom dan naar deze ochtend waarin we samen mediteren, onderzoeken wat je tegenhoudt, en wat je kan helpen. Je kunt van tevoren een vraag inleveren als je wilt.
  Een inspirerende, stimulerende en leerzame ochtend.

Dit is een workshop in het kader van het tienjarig lustrum van het Centrum! We zijn trots en dankbaar, en willen dit graag samen met jullie vieren, met allerlei mooie activiteiten. Dit is er een van. Extra feestelijk, lekkere hapjes na afloop, en gratis. Doe je mee?

Datum en tijd
Zaterdag 16 december 10.00-12.30 (trainer: Hende Bauer, oprichter van het Centrum voor Mindfulness Den Haag).

Let op: De groep is vol.

Inschrijven 16 december 2017 (gratis)

12 april 2018 Zelfcompassie voor mensen die met mensen werken door Frits Koster

Eendaagse workshop zelfcompassie voor mensen die met mensen werken

Zelfcompassie en compassie staan toenemend in de belangstelling.
Mindfulness begint behoorlijk ingeburgerd te raken en heeft zijn weg in de gezondheidszorg wel gevonden, want de effecten zijn krachtig. Toch blijft een groot deel van de beoefenaren worstelen met zelfkritiek, onvriendelijkheid, en in het algemeen een gebrek aan mildheid. Met name ook naar zichzelf.
Dit is voor iedereen van belang, maar zeker ook voor hulpverleners! Velen onder hen hebben hoge eisen, strenge normen, en harde oordelen tegenover zichzelf. Zelfkritiek en een harde houding, helpen ons niet.
Juist ook niet wanneer we veel met andere mensen werken, en we geconfronteerd worden met (lichamelijk en geestelijk) lijden en pijn. Om anderen daadwerkelijk aandacht en betrokkenheid te kunnen geven zonder ons uit te putten of ons hart te verharden, hebben we compassie en zelfcompassie nodig.

Vandaar deze workshop van Frits Koster, die als spv heeft gewerkt in de gezondheidszorg, en al lang bezig is met meditatie, boeddhisme en mindfulness.
Frits heeft bij het vijfjarig lustrum van het centrum ook een workshop gegeven over compassie, die goed bezocht werd en enthousiaste reacties opleverde. Het is een buitenkans om hem hier in Den Haag te kunnen ontmoeten!
Hij ontwikkelde samen met Erik van den Brink het programma Mindfulness Based Compassionate Living MBCL, waarin Hende ook geschoold is. Er begint een compassie-MBCL-training hier in Den Haag op 5 februari 2018 (zie onder Compassietraining).

Over Frits Koster
Frits Koster is een zeer ervaren meditator
en mindfulness trainer. Hij begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland; daarnaast geeft hij lezingen en cursussen over de boeddhistische psychologie.

Zie voor meer informatie
over Frits Koster zijn site.

Datum en tijd
12 april 10.30-16.30

Kosten
85 (inclusief lunch)

Inschrijven 12 april 2018

21 en 22 juni 2018 Tweedaagse training Method of Levels (MOL) door Ger Schurink

Tweedaagse Training Method of Levels door Ger Schurink

Voorlopige tekst, geschreven door Hende Bauer

Methode of Levels, MOL, is een nieuwe methode, in Australië door gedragstherapeuten ontwikkeld, waarbij de houding van de therapeut en het type vragen dat gesteld worden voorop staan. De therapeut stuurt niet op het niveau van diagnostiek of op het niveau van oplossingen, maar stuurt het proces van het gesprek aan, door de cliënt te laten stilstaan bij ‘rimpelingen’.
Dit zijn de momenten waarop de client verbaal of non-verbaal blijk geeft van een soort van verstoring. Iemand valt stil. Iemand begint te friemelen, iemand wijst naar zijn schouder. Of iemand levert commentaar op zichzelf, zijn gedrag of het probleem (Dat is eigenlijk raar, waarom doe ik dat nou?). Deze meta-uitingen zijn ook rimpelingen.
Deze verstoring geeft aan dat er op informatie of inzicht vanuit een ander niveau of van een ander aspect naar voren komt, vaak zonder dat de cliënt dit zelf door heeft. De taak van de therapeut is om hier aandacht op te richten.
Problemen die wij ervaren zijn problemen omdat ze een (innerlijk) conflict veroorzaken. Bijvoorbeeld uitstelgedrag is alleen een probleem als je ook dingen wilt presteren….. De frictie tussen meerdere doelen maakt dat iets als probleem wordt beleefd. Wanneer je vanuit een ‘hoger niveau’ of metaniveau naar deze conflicten of problemen kijkt, kan inzicht en een weg naar verandering opkomen.
Als we het hierbij hebben over niveaus, dan bedoelen we allerlei niveaus of lagen, van de onderste laag ruwe data, ruwe waarnemingen, pure informatie tot de hoogste laag van levensbeschouwelijkheid.
Het is heel lastig om dit goed onder woorden te brengen, maar MOL-gesprekken zijn vaak verrassend en zeer inzichtgevend. Ik (Hende) heb zelf in een MOL-cursus een aantal keer de rol van client mogen spelen en daar veel aan gehad op een zeer verrassende manier….

Het is een plezierige manier van therapie doen voor de therapeut, maar het vraagt zeker een bepaalde ruime aandacht. Daarom ook zeer geschikt voor therapeuten die een basis in mindfulness hebben.

Ger Schurink over deze cursus:

Een zeer persoonlijke en respectvolle gespreksmethode

Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners volgen vaak hun eigen koers. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, getroost, gespiegeld, geconfronteerd en gewaarschuwd. Kortom: hulpverleners zijn veel aan het woord. Dat gaat regelmatig op de automatische piloot, hoort bij de menselijke aard, is vaak aangeleerd in opleidingen en ‘moet volgens de richtlijnen’. Bovendien kan de manier waarop een gesprek gevoerd wordt ook voortkomen uit een sterke behoefte aan controle, waardering of veiligheid bij de helper. Bijvoorbeeld als die zich erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich over-verantwoordelijk voelt, risico’s wil vermijden of goedkeuring zoekt.

Zo kan een hulpverlener zijn gesprekspartner in de weg zitten omdat advies, uitleg, empathie et cetera niet goed past bij wat de ander op dat moment werkelijk nodig heeft. Alle helpende gesprekken worden beter als de hulpverlener optimaal aansluit bij de ander. Als hij bewust met aandacht handelt en niet op basis van ingesleten gewoonten, regels, richtlijnen, zorgpaden, modules of protocollen

De Method of Levels (MOL)

Het is een gespreksmethode waarin de hulpverlener zeer spaarzaam is met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties en steunende opmerkingen. Het is een zeer cliëntgerichte manier van helpen die maximaal de regie in handen legt van cliënten en zeer sterk een beroep doet op eigen kracht, verantwoordelijkheid en inzicht.

De MOL is ontwikkeld als een op zichzelf staande manier van helpende gesprekken voeren. Vanwege zijn eenvoudige karakter kan de MOL goed met andere interventies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld met het bepalen van de onderwerpen voor een gesprek, bij het bespreken van twijfel als er keuzen gemaakt moeten worden, om de motivatie voor verandering te vergroten, bij emotionele verwerking, in cognitieve herstructurering, bij overleg over huiswerk-, exposure-opdrachten en actieplannen of als een gesprek vastloopt. Praten over moeilijke onderwerpen krijgt door de MOL véél meer emotionele diepgang.

Vragen bij verstoringen

Emotionele en cognitieve veranderingen ontstaan volgens de MOL door bewustwording hoe de huidige gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen, waarden of doelen. Het is een vorm van ‘conversationele’ exposure waarbij de hulpverleners twee belangrijke taken heeft: de cliënt stimuleren om te blijven stilstaan het onderwerp en gericht door te vragen bij verstoringen in het gesprek. Met andere woorden: in het gesprek wordt de aandacht steeds intens gericht op waar de ‘pijn’ zit.

Essentieel in de MOL is het opmerken en stil staan bij verstoringen in het verhaal van de cliënt. Dit zijn de (non)verbale veranderingen zoals aarzelen, een andere gelaatsuitdrukking, wegkijken, onrustige bewegen, ander taalgebruik of een evaluerende opmerking maken. Op dat moment dienen zich vaak op de achtergrond belangrijke gevoelens en gedachten aan. Door deze de volle aandacht te geven wordt de cliënt zich meer bewust van de verschillende kanten van het probleem. Wat op de achtergrond speelt komt naar de voorgrond. Er ontstaat een perspectief dat het oorspronkelijke probleem overstijgt, een helicopterview waarbij het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de MOL. Met deze inzichten ziet de cliënt manieren om het probleem zelfstandig verder aan pakken of het lost zich vaak ‘vanzelf’ op.

Uitgangspunten en kenmerken

Het uitgangspunt van de MOL is dat mensen meestal zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. Ze zien echter geen uitweg omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben. Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt. De MOL heeft de volgende kenmerken:

 • De cliënt bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp.
 • Hij bepaalt ook wanneer en hoe vaak hij afspraken wil.
 • Er worden geen therapeutische interventies gedaan of protocol gevolgd.
 • De therapeut houdt de aandacht van de cliënt steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend nieuwsgierige vragen over te stellen.
 • Hij merkt verstoringen en evaluatieve opmerkingen op en vraagt gedetailleerd door naar gevoelens en gedachten op dat moment.
 • De therapeut is zeer spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen of oefeningen. Hij volgt meer dan dat hij stuurt.

Voor wie ?

De training is bedoeld voor iedereen die helpende gesprekken voert. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, psychiaters, pedagogen, POH-ggz’s, maatschappelijk werkers, s.p.v.-ers, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten GGZ, etc. Ook coaches, pastoraal werkers, leerlingbegeleiders, gespreksleiders etc. kunnen aan de cursus deelnemen.

Wat leer je ?

Je doet in zelf intensieve ervaring op met de Method of Levels door het oefenen en toepassen bij een eigen thema. Je leert de MOL te integreren in uw eigen behandelingen, coaching of begeleiding. Je maakt kennis met de principes van Perceptual Control Theory (PCT), de theorie achter de MOL. Een workshop van een dag is een kennismaking met de MOL. Het je echt eigen maken vraagt meer tijd: een twee- of vierdaagse cursus eventueel gevolgd door MOL-supervisie.

Over Ger Schurink
Ger Schurink is psycholoog, mindfulness trainer en Method Of Levels trainer. Hij geeft onder andere therapie, coaching en vakgerichte trainingen. Hij is bekend van het boek Mindfulness, een praktische training voor het omgaan met gevoelens en gewoonten. Zie voor meer informatie over Ger Schurink zijn site.

Data en tijden
21 en 22 juni 9.30-16.30 (inschrijving gesloten)

Kosten
490 incl 2 lunches en digitaal toegestuurd materiaal

Accreditatie
Geaccrediteerd door NIP A&O, A&G: Kennis 2, Vaardigheden 10;
Cognitief gedragstherapeuten VGCT Nascholing: 11 punten;
Verpleegkundig specialisten register: 11 punten:
V&V en Register Zorgprofessionals Consultatieve Psychiatrie: 11 punten, GGZ: 11 punten, SPV: 11 punten.

Klik hier voor het programma van deze tweedaagse en download dit bestand in PDF formaat.

Inschrijven 21 en 22 juni 2018 (inschrijving gesloten)

Retraite 15 en 16 september 2018

Nadere informatie volgt, programma onder voorbehoud

Zin om een retraite te volgen?

Samen met collega mindfulnesstrainer, en tevens zenleraar Ingrid Shugetsu Appels, geef ik een retraite. Hierin zullen invloeden vanuit mindfulness en zen voelbaar zijn.

De retraite duurt 2 dagen, van zaterdag 15 september circa 10.00 uur tot zondag 16 september 17.00 uur.

Er zal veel worden gemediteerd, zitmeditatie, loopmeditatie, yoga en liggende meditatie. Een groot deel van het weekend zal in stilte verlopen. Beide trainers zullen een praatje houden, en er is gelegenheid tot persoonlijke 10-minuten-gesprekken.

Enige meditatie-ervaring is wenselijk. Neem bij twijfel gerust contact op!

De prijs is inclusief vol pension (buffet-stijl, behalve vlees/vis ook vegetarisch) en overnachting op een gedeelde kamer. [Tegen meerprijs en in overleg met de Poort, kun je, indien beschikbaar, een 1-persoonskamer boeken.] De groep zal bestaan uit 10-20 deelnemers.

Kosten
350 euro per deelnemer, inclusief overnachting (overnachten op een gedeelde kamer, tegen bijbetaling zijn enkele eenpersoonskamers beschikbaar), inclusief volpension, en inclusief begeleiding door de 2 trainers.

Voor minder financieel draagkrachtigen is na overleg korting mogelijk.

Nadere informatie volgt.

Geef je op als geïnteresseerde via een mail naar info@centrummindfulness.nl