Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en wordt u geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vindt u de volledige tekst. Leest u deze alstublieft zorgvuldig. Heeft u vragen schroomt u dan niet contact met ons op te nemen!

Daarnaast wijzen wij u nogmaals op de volgende punten:

Inschrijving
Inschrijving voor mindfulnessactiviteiten is alleen mogelijk door het volledig invullen en opsturen van een inschrijfformulier via de website en gelijktijdige betaling. Bij inschrijvingen via de website heb je het wettelijke recht om binnen 14 dagen na de boeking, zonder opgave van reden, te annuleren, en ontvang je het volledige reeds betaalde bedrag terug. Heb je een inschrijfformulier ingevuld en zijn die 14 dagen verstreken, dan heb je je definitief opgegeven en ben je verplicht de deelnamekosten te betalen.
Tot 4 weken voor de start van de training kun je je deelname annuleren tegen betaling van €100,- administratiekosten.
De deelnemerslijst wordt samengesteld op basis van de volgorde van binnenkomst van betaling. Door te laat voldoen van de deelnamekosten riskeer je dat je plaats naar een ander gaat.

Hende Bauer behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om tijdens of na het kennismakingsgesprek de deelnemer te adviseren niet aan de training deel te nemen. Dit geldt ook voor de andere trainers die voor CVM trainingen verzorgen. In dit geval worden de reeds betaalde kosten z.s.m., doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald.
Hende Bauer behoudt zich ook het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, een training, therapie of cursus in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 2 weken na je inschrijving via het internet kun je je deelname kosteloos annuleren. Je kunt hierna, tot 4 weken tevoren (schriftelijk) annuleren waarbij € 100,- administratiekosten worden gerekend. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.
Wanneer je na je inschrijving, en na het verstrijken van de termijn van 14 dagen, de startdatum van de groep zou willen wijzigen, dan geldt dit als een annulering.

Vergoeding door verzekering
Hende Bauer is BIG geregistreerd psychotherapeut, BIG GZ-psycholoog, geregistreerd cognitief gedragstherapeut, NIP-lid en erkend mindfulnesstrainer (VMBN categorie 1). Voor de andere trainers kunt u de registraties nalezen op de betreffende pagina.
Toch worden de kosten voor de trainingen aandachttraining (AT) en aandachtgerichte cognitieve therapie (ACT) helaas niet meer vergoed door de verzekering. Wanneer je je opgeeft bij Hende Bauer of andere trainers / het Centrum voor Mindfulness Den Haag blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten.

Afzeggen van (individuele) afspraken
Wanneer je een individuele afspraak afzegt, minder dan 24 uur tevoren, worden € 40,- kosten in rekening gebracht. Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk.

Geheimhouding
Deelnemers van alle programma’s van het CVM zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainers en andere medewerkers van het centrum.

Klachtenreglement
Er is een klachtenreglement. Dit is te vinden in de almee voorwaarden: zie hieronder.

Betalingen op KNAB rekening NL38KNAB0256515042 t.n.v. Centrum Mindfulness Den Haag.

Voor klachtenreglement raadpleeg je de volledige algemene voorwaarden.

Download de volledige Algemene Voorwaarden

Reacties zijn gesloten.