Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en word je geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vind je de link naar de volledige tekst. Lees deze alsjeblieft zorgvuldig. Heb je vragen schroom dan niet contact met ons op te nemen!

Daarnaast wijzen wij je nogmaals op de volgende punten:

Inschrijving

Inschrijving voor mindfulnessactiviteiten is alleen mogelijk door het volledig invullen en opsturen van een inschrijfformulier via de website en gelijktijdige betaling. Bij inschrijvingen via de website heb je het wettelijke recht om binnen 14 dagen na de boeking, zonder opgave van reden, te annuleren, en ontvang je het volledige reeds betaalde bedrag terug (behoudens digitale producten zie verderop). Heb je een inschrijfformulier ingevuld en zijn die 14 dagen verstreken, dan heb je je definitief opgegeven en ben je verplicht de deelnamekosten te betalen.
Tot 4 weken voor de start van de training kun je je deelname annuleren tegen betaling van €100,- administratiekosten.
De deelnemerslijst wordt samengesteld op basis van de volgorde van binnenkomst van betaling. Door te laat voldoen van de deelnamekosten riskeer je dat je plaats naar een ander gaat.

Hende Bauer behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om tijdens of na het kennismakingsgesprek de deelnemer te adviseren niet aan de training deel te nemen. Dit geldt ook voor de andere trainers die voor CVM trainingen verzorgen. In dit geval worden de reeds betaalde kosten z.s.m., doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald.
Hende Bauer behoudt zich ook het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, een training, therapie of cursus in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen, dan wordt het volledige deelnamegeld gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 2 weken na je inschrijving via het internet kun je je deelname kosteloos annuleren. Je kunt hierna, tot 4 weken tevoren (schriftelijk) annuleren waarbij € 100,- administratiekosten worden gerekend. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.
Wanneer je na je inschrijving, en na het verstrijken van de termijn van 14 dagen, de startdatum van de groep zou willen wijzigen, dan geldt dit als een annulering.
Let op: deze annuleringsvoorwaarden gelden niet bij digitale producten zoals boeken en cursussen en videocursussen, omdat deze materialen meteen in je bezit zijn en ook blijven. Hierbij geldt ook niet het herroepingsrecht van 2 weken.

Vergoeding door verzekering

Hende Bauer is erkend als gecertificeerd trainer mindfulness door de Vereniging voor Mindfulness (VVM)  en erkend mindfulnesstrainer (VMBN categorie 1). Daarnaast is zij BIG geregistreerd psychotherapeut, BIG GZ-psycholoog, geregistreerd cognitief gedragstherapeut, NIP-lid. 
De kosten voor de trainingen mindfulness (MBSR of MBCT) worden soms wel en soms niet vergoed door de verzekering. Er zijn wel steeds meer vergoedingen voor VVM of VMBN gecertificeerde trainers, maar de voorwaarden verschillen per pakket en verzekering. Ga dit zelf na bij jouw ziektekostenverzekering. Wanneer je je opgeeft bij Hende Bauer  / het Centrum voor Mindfulness Den Haag blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten. Je kunt achteraf de factuur indienen bij je verzekeraar (nogmaals, ga zelf eerst na of er een vergoeding is).

Afzeggen van (individuele) afspraken

Wanneer je een individuele afspraak afzegt, minder dan 24 uur tevoren, worden € 40,- kosten in rekening gebracht. Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk.

Geheimhouding

Deelnemers van alle programma’s van het CVM zijn gehouden aan geheimhouding. Wanneer je je inschrijft verklaar je geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainers en andere medewerkers van het centrum.

Klachtenreglement

Er is een klachtenreglement. Dit is te vinden in de almene voorwaarden: zie hieronder.
Voor klachtenreglement raadpleeg je de volledige algemene voorwaarden.

Betalingen op KNAB rekening NL38KNAB0256515042 t.n.v. Centrum Mindfulness Den Haag.

Hier vind je de link naar de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden

Scroll naar boven