Programma’s voor therapeuten

De persoonlijkheid van de therapeut en zijn houding, en de relatie tussen therapeut en cliënt, zijn erg belangrijk voor de beleving van de cliënt en voor de therapieresultaten. Uit verschillende wetenschappelijke publicaties blijkt, dat het beoefenen van mindfulness goed is voor therapeuten zelf, en indirect voor hun cliënten. Ben je therapeut? Als je mindfulness beoefent bevorder je je empathie, de mate van aandacht zonder oordelen,  stressbestendigheid, focus, en dit blijkt door te werken op de therapie-uitkomstenen de tevredenheid van cliënten! Ben je geïnteresseerd in een literatuurlijst, mail ons, we sturen hem graag op!

Hieronder programma’s waarbij je aan je eigen mindfulness werkt, en leert dit toe te passen en door te geven.

Klik op de plusjes voor meer informatie over de programma’s.

alles openen
alles sluiten

Mindfulness voor therapeuten

Opleiding MBCT

 ~  Wil je zelf MBCT-programma’s geven of mindfulnessoefeningen integreren
in je therapieën?
 ~  Wil je je grondig verdiepen in mindfulness en de achtergronden ervan?
 ~  Heb je opleidingsdagen nodig voor je lidmaatschap van de VVM of de VMBN?
 ~  Wil je les van een zeer ervaren mindfulnesstrainer? Iemand die zelf
al lang mediteert?
 ~  Is het een pre als de docent ook goed thuis is in
psychotherapie/gezondheidszorg?
 ~  Ben je op zoek naar een leuke, inspirerende cursus?

Ben je op zoek naar een methode die wezenlijk iets toevoegt aan je therapeutisch arsenaal en je therapeutische houding?

Volg dan de
Achtdaagse Opleiding Mindfulness Based Cognitive Therapy!
Er is ook een Introductieworkshop!


OPLEIDING MINDFULNESS-TRAINER MBCT  |
 
8 dagen
Trainer:  Hende Bauer

In 2019 wordt deze inspirerende MBCT opleiding opnieuw aangeboden in een nieuwe vorm. Naast het ervaren en verder ontdekken van mindfulness krijg je inleidingen over de achtergronden, de werkingsmechanismen en de indicaties/contra-indicaties. Je leert het hele MBCT-programma uit te voeren in een groep (de gebruikelijke vorm). Je leert onmiddellijk toepasbare technieken, je leert hoe mindfulness kan helpen in het omgaan met experiëntiële vermijding en hoe je dit kunt integreren in individuele therapie.
De ins & outs van de MBCT zullen worden doorgenomen, je leert de oefeningen zelf te begeleiden, het curriculum te doorgronden, en je leert Inquiry te doen (een specifieke, mindvolle manier om ervaringen van deelnemers te bespreken, die flink afwijkt van wat therapeuten gewend zijn te doen).
Deze opleiding biedt een gedegen basiskennis van mindfulness en MBCT die je direct kunt gaan toepassen.
De opleiding bestaat uit verschillende modules, is verspreid over 9 weken met 8 lesdagen.

Opzet in modules
1.   Kennismaken + Theorie + Sessie 1-2  |  2 dagen
2.   Indicatiestelling + Voorgesprekken + Oriëntatiesessies  |  1 dag
3.   Oefeningen uit sessie 3-4 + Inquiry  |  1 dag
4.   Oefeningen uit sessie 5-6 + Inquiry  |  1 dag
5.   Oefeningen uit sessie 7-8 + Inquiry  |  1 dag
6.   Toetsing & afronding  |  1 dag
(opzet modules onder voorbehoud)

Thuis
Thuis bestudeer je literatuur, oefen je zelf elke dag ongeveer 30 minuten met mindfulnessoefeningen, en oefen je ook geregeld in de trainersrol.

 • Je zorgt zelf voor een klein groepje cliënten, familieleden, kennissen of buren, waarmee je minimaal 5 keer een sessie van 1 à 1,5 uur oefent. Hiermee begin je na de 1e of 2e opleidingsdag.
 • Je maakt een verslag over je oefenervaringen.Zelf mediteren is een belangrijk onderdeel. Er wordt van je verwacht dat je dit ook geregeld zelfstandig oefent naast de lesdagen.

Ingangseisen
Deze MBCT opleiding is uitsluitend toegankelijk voor mensen die zelf als deelnemer een MBSR of MBCT training hebben gevolgd. (In overleg met ons kun je met korting een MBCT of MBSR bij ons volgen.)
Deze opleiding zal aansluiten bij de eisen van de VVM, en bij de eisen van de VMBN Categorie 2 trainer. (Voor alle duidelijkheid: voor deze opleiding zal geen accreditatie worden aangevraagd bij VGCT, FGZP, NIP 1e lijn, NIP A&O, of NIP K&J/NVO.)

Data & Tijden
Introductieworkshop MBCT Opleiding
21 december 2019
 |  zaterdagmiddag
Trainer:   Hende Bauer
Tijd:      14:00 – 16:00 uur
Kosten:    15 euro

Start 22 januari 2020  |  8 woensdagen

Data:    22 & 29 januari; 12,19 & 26 februari; 4 & 11 maart; 1 april;
en als reservedag 8 april 2019 (houd deze ook vrij)
Trainer:   Hende Bauer
Tijd:      10:00 – 17:00 uur
Kosten:    1899

Accreditatie & Erkenning
Erkenning:
De opleiding sluit aan bij de eisen van de VVM en de VMBN, zodat de opleidingsdagen daar kunnen gelden.
Met deze 8 opleidingsdagen voldoe je aan de opleidingseisen van de Vereniging voor Mindfulness VVM (Hende Bauer is erkend als opleider, en de MBCT Opleiding is erkend).
Je voldoet aan de opleidingseisen van de VMBN (criteria categorie 2: de opleiding geldt als 8 dagen opleiding).
Let op, de verenigingen hebben hun eigen aanvullende eisen (onder andere qua vooropleiding, meditatiebeoefening, retraites gevolgd), en deze veranderen nogal eens. Kijk dit alsjeblieft zelf goed na.
Accreditatie:
Er wordt voor deze opleiding vooralsnog geen accreditatie aangevraagd bij de psychologenverenigingen.

MBCT is een opleiding van 8 hele dagen in het centrum van Den Haag waarin veel praktisch geoefend wordt!
Wil je meer weten?
Scroll dan even door en klik onderaan op de knop ‘meer lezen over deze opleiding’
.

“Ik heb Hende Bauer ervaren als een zeer deskundige opleider op het gebied van Mindfulness en MBCT. Ze heeft een professionele en betrokken houding en precies die goede mix tussen respect en humor, wetenschappelijke vakkennis en mystieke achtergrondverhalen, plezier in kennis overdragen en sfeer maken. Voeg daarbij een talent om te verbinden en aan te sluiten op onze vragen en een prettige stem ter begeleiding van de oefeningen en je begrijpt mijn enthousiasme. Ook de inwendige mens krijgt vreugdevolle aandacht. Ik kijk er met veel voldoening en plezier op terug”
Birgitta Schalke, psychotherapeut en coach, Zoetermeer.

“Wat ik momenteel aan veranderingen opmerk door mindfulness in mijn persoonlijke leven is dat ik gebeurtenissen bewuster meemaak. Zowel  ‘bijzondere dingen’ als uit eten gaan of met vrienden afspreken, alsook alledaagse bezigheden: eten, fietsen en douchen. Ik maak meer gebruik van mijn zintuigen en dit gaat steeds meer automatisch. Ook ben ik milder geworden en wat minder gaan streven.
Ook in mijn werk als psycholoog heb ik veel aan deze eigenschappen. Ik merk dat ik meer aandacht heb voor en beter kan luisteren naar de cliënt. Ik drijf minder af tijdens de gesprekken naar dingen die nog moeten of cliënten die nog komen. Ook mijn ontwikkelde mildheid ervaar ik als erg prettig.
Aangezien ik beginnend psycholoog ben, moet ik nog veel leren. Door minder hoge eisen aan mezelf te stellen en mezelf te gunnen fouten te maken en sommige dingen gewoon nog niet te weten, ga ik een stuk meer ontspannen door mijn werkdag. Ook ben ik wat minder krampachtig in mijn ideeën over hoe een gesprek zou moeten gaan, maar laat ik me meer leiden door het moment zelf. Ik heb het idee dat ik mijn verwachtingen en gedachten vooraf aan een gesprek wat meer loslaat en meer vertrouw op mijn gevoel en ervaringen op het moment zelf.”
Vera, deelnemer mindfulnessopleiding.

Van een deelnemer, een paar jaar na deelname aan de opleiding:
“Ik gebruik MF erg veel zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ik vind het eigenlijk onmisbaar.”
Sylvia Tempelman, vrijgevestigd psychotherapeut in Den Haag.

Inschrijven Intro 21 december 2019

Inschrijven start 22 januari 2020

meer lezen over deze opleiding

Herken jij je in een of meer van deze punten?

 • Wil je op een degelijke, zorgvuldige wijze een volledig mindfulnessprogramma leren uitvoeren?
 • Wil je leren mindfulness te integreren in je individuele behandelingen?
 • Wil je meer weten over mindfulness based cognitive therapy (MBCT)? Over voor wie en bij welke problemen MBCT geschikt is? Wat de werkingsmechanismen zijn?
 • Wil je een methode leren om cliënten te helpen om depressies te helpen voorkomen, piekeren te verminderen, beter te leren omgaan met lastige gevoelens, een accepterende houding te ontwikkelen?
 • Heb je een hoge werkdruk, ben je soms gejaagd, heb je weinig rust in je drukke werkdag, zodat de oprechte aandacht voor je cliënt er soms bij inschiet?
 • Wil je verder exploreren wat mindfulness jou als therapeut te bieden heeft, zowel voor jezelf als persoon als in je functioneren als therapeut?
 • Merk je dat je therapeutisch arsenaal soms tekort schiet, zeggen clienten "ik weet dat het niet klopt maar toch voel ik het zo", of merk je dat ze niet aan acceptatie toekomen?
 • Ben je gewoon nieuwsgierig?
Toen ik 18 jaar geleden als wetenschappelijke psycholoog/ psychotherapeut in aanraking kwam met mindfulness, had ik dezelfde vragen. Ik wilde me niet onbezonnen in een nieuwe rage storten. Aan de andere kant merkte ik dat cliënten soms niet zo ver kwamen als ik had gehoopt: hun zelfinzicht nam weliswaar toe, hun gedrag en manier van denken veranderde, maar sommige gevoelens bleven hangen; of ze hadden moeite om om te gaan met de lichtere of rest-klachten die overbleven; of een neiging tot piekeren of zelfveroordeling bleek erg hardnekkig. Inmiddels heb ik ervaren dat MBCT hier vaak helpt. Mensen worden minder negatief kritisch op zichzelf, minder oordelend, hebben minder last van hun denken, worden ontspannener en gaan makkelijker, en met zichzelf en hun gevoelens om.
Ervaring van een deelneemster aan een vorige groep: "Ik heb meer energie, en problemen die had met mijn lichaam zijn sterk verminderd. Ik ben minder streng voor mezelf geworden.... Van mijn omgeving krijg ik terug meer toegankelijk en echt te zijn.... ik kom meer open over en maak spanningen meer bespreekbaar. Ik heb gemerkt sneller en nauwkeuriger aan te sluiten bij de gevoelswereld van de cliënt. Daarnaast ben ik me meer bewust van mijn reactiviteit op de cliënt en ben ik beter in staat dit bespreekbaar te maken. Daarnaast beschik ik over een breder arsenaal aan kennis en vaardigheden om cliënten met stress en angstgerelateerde klachten te begeleiden."Olivia Koster, psychologe, 30 jaar

Resultaten van mindfulness

Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulnessbeoefening goede effecten heeft op welzijn, stress, en lichamelijke klachten, op terugval bij depressies, en kortgeleden zijn ook neuropsychologische effecten beschreven. Hoewel er nog veel onbekend is, lijkt mindfulness based cognitive therapy (MBCT) een wezenlijke aanvulling op de tot nu toe gebruikelijke therapievormen.

Goed te combineren met jouw therapeutische benadering

Het gaat goed samen met verschillende therapeutische benaderingen: bijvoorbeeld bij cliëntgerichte therapie (helpt bij het ervaren, in het moment, bij het exploreren van de beleving, bij het bewust worden van de eigen verhouding met gevoelens, authentieker zijn), psychoanalytische therapie (afstemmen op de binnenwereld, openstellen voor wat er is, reacties opmerken op de eigen belevingen, open ruimte ervaren om te zijn met wat er is) en cognitieve gedragstherapie (bewust worden van gedachten en de samenhang met gevoelens en actietendenzen, een andere verhouding ontwikkelen t.a.v. de gedachten).

Toepassingen

Mindfulness is breed toepasbaar: er zijn inmiddels programma's ontwikkeld voor veel klachtengebieden en doelgroepen: terugvalpreventie bij depressie, stressreductieprogramma's, voor opvoeders, voor kinderen met ADHD, voor volwassenen met autisme, programma's voor verslaving, voor mensen met eetstoornissen. Ook wordt het ingezet in het bedrijfsleven, leiderschapsprogramma's, en het onderwijs. Mindfulness wordt steeds vaker geïntegreerd, onder andere in acceptance and commitment therapy ACT, en in dialectische gedragstherapie.

Resultaten voor jezelf

Als hulpverlener, psychotherapeut of arts heb je baat bij mindfulness, zowel voor jezelf – stresshantering, burnoutpreventie en meer rust – als in je werk: therapeutische resultaten en empathisch vermogen nemen toe en cliënten beleven de relatie met de hulpverlener als beter. Uit eigen ervaring weet ik dat mindfulness goed helpt om de zelfkritiek, het oordelen, en de draaikolk van gedachten te verminderen, en om bewuster met je zelf en anderen te leren omgaan.

Aan het eind van de opleiding:

 • kun je een volledig MBCT programma verzorgen voor een groep of een individuele deelnemer,
 • heb je grondig ervaring met mindfulness zodat je de mindvolle houding kunt modelleren in groepen en individuele therapieën,
 • heb je een goede basiskennis over mindfulness en MBCT,
 • heb je helder wie wel en niet baat kunnen hebben bij mindfulness, en hoe je de indicatiestelling kunt doen,
 • heb je technieken eigen gemaakt waar je zelf veel aan kunt hebben in het omgaan met stress en werkdruk,
 • en kun je mindfulness integreren in je individuele behandeling,

Dit reik ik je aan tijdens de opleiding:

 • Je ervaart zelf de oefeningen onder mijn begeleiding zodat je een model/demonstratie hebt
 • Je wisselt ervaringen en ontdekkingen uit in verdiepende groepsgesprekken en ervaart hierin de mindvolle therapeutische houding
 • Je krijgt inleidingen over de achtergronden, de werkingsmechanismen en de indicaties/contra-indicaties
 • Je leert het begeleiden van de verschillende aandachtsoefeningen, en krijgt feedback om je vaardigheden aan te scherpen
 • Je leert hoe mindfulness kan helpen in het omgaan met experiëntiële vermijding ... en hoe je dit kunt integreren in individuele therapie
 • Je begeleidt zelf in kleine en geleidelijk steeds grotere groepjes de belangrijkste aandachtsoefeningen

De training is voor jou geschikt als...

je werkt met cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg of het onderwijs, je nieuwsgierig bent, en/of je op een doorleefde maar nuchtere manier wil kennismaken met mindfulness. En als je zelf het mindfulnessprogramma hebt gevolgd (in de cliëntenrol, MBSR of MBCT) en ook tijdens de opleiding bereid bent (bijna) dagelijks een half uur te oefenen. Het overig huiswerk (lezen van literatuur en schrijven van kort reflectieverslag) ongeveer 3-4 uur per week.

Voor wie is het niet geschikt?

Het is niet voor iedereen geschikt. Een sceptische houding is prima – kan heel goed zijn juist – maar je moet er wel voor open staan om iets nieuws uit te proberen, en om niet alleen vanuit theorie maar juist ook vanuit het ervaren te ontdekken wat mindfulness kan betekenen. Ervaring met therapie of coaching is gewenst en handig, maar besef wel dat mindfulness een heel andere benadering vergt: wees bereid je gebruikelijke aanpak los te laten (tenminste voor de duur van de opleiding).

Voor inschrijvers zijn er de volgende bonussen

 • Bonus 1 Een set audiobestanden van alle door Hende ingesproken mindfulnessoefeningen (corresponderend met 6 CD's), met de verschillende meditaties voor bij een MBCT-training, die je mag reproduceren voor het gebruiken met je eigen cliënten.
 • Bonus 2 Materialen, hand-outs, en draaiboek, zodat je alle materialen hebt om te gebruiken met je eigen cursisten of cliënten. [Deze materialen mogen niet aan derden worden doorgegeven anders dan aan cliënten en MBCT-cursisten, en mogen niet commercieel worden gebruikt. Het copyright en de eigendomsrechten berusten en blijven berusten bij Hende Bauer.]
 • Bonus 3 Een live terugkomsessie, waarbij je de vragen en ervaringen die je bent tegengekomen na de training, nog met de anderen en met mij kunt bespreken.
 • Praktisch

  Opleiding van 8 hele dagen in het centrum van Den Haag. Veel praktisch oefenen! De kosten zijn 1897 voor 8 dagen, van 10-17 uur, inclusief koffie, thee en lunch, en inclusief cursusmateriaal (werkmap en audiobestanden). De lunch is eenvoudig, fruit en belegde broodjes.Er zal rekening worden gehouden met vegetariërs; helaas kunnen we met andere dieetwensen geen rekening houden (we hebben geen horeca in huis, bestellen de broodjes bij een bakkerij, vandaar). Je beschikt over een complete set materialen voor het zelf aanbieden van een MBCT. De copyrights en de eigendomsrechten van de cursusmaterialen blijven berusten bij Hende Bauer en het Centrum voor Mindfulness Den Haag. De studiebelastingsuren voor deze opleiding bedragen, inclusief literatuur lezen en ander huiswerk, en contacturen: 100 sbu's.

  Je schaft zelf aan:

 • M. Williams , J. Teasdale, Z. Segal & J. Kabat-Zinn. Mindfulness en bevrijding van depressie, voorbij chronische ongelukkigheid. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2007. Prijs 19,95. Je leest hieruit voorafgaande aan de training de hoofdstukken 2 tot en met 5 ter voorbereiding op de toets op dag 1.
 • Z. Segal, M. Williams & J. Teasdale. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie, voorbij chronische ongelukkigheid. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2013. Prijs 54,95.
 • R. Siegel. Mindfulness als uitweg. Praktische oefeningen voor alledaagse problemen. Amsterdam: Asoka, 2010. Prijs 29,50.
 • Accreditatie en erkenning

  Accreditatie: Met deze 8 opleidingsdagen voldoe je aan de opleidingseisen van de Vereniging voor Mindfulness (onze MBCT Opleiding is erkend). Je voldoet aan een deel van de opleidingseisen van de VMBN (criteria categorie 2: de opleiding geldt als 8 dagen opleiding). Let op, de verenigingen hebben hun eigen aanvullende eisen, en deze veranderen nogal eens. Kijk dit alsjeblieft zelf goed na. Er is vooralsnog geen accreditatie aangevraagd bij de VGCT, NIP, GAIA, BAMW etc.

  Docent

  Hende Bauer is BIG-geregistreerd psychotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut van de VGCT, lid NIP, lid NVP, supervisor NVP, lid NVVP, VGCT. Ze heeft ruim 28 jaar werkervaring als behandelaar, 18 jaar meditatie-ervaring, en begeleidde meer dan 60 MBCT-groepen waaronder leergroepen voor psychotherapeuten in opleiding. Ze is gecertificeerd categorie 1 lid van de VMBN, gecertificeerd trainer van VVM (beroepsverenigingen mindfulness). Qua compassietrainingen is ze Trainer Teacher MSC (Mindful Self Compassion) bij MSC Center San Diego, en categorie A trainer MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living). Ze richtte het Centrum voor Mindfulness Den Haag op in 2008. Hiernaast is ze werkzaam als docent, leertherapeut en supervisor voor verschillende opleidingsinstituten.
  Deelnemers van de vorige cursus zeggen over de docent: "Hende, ik wil je bij deze heel erg bedanken voor de fijne training. Je nuchtere, open, deskundige en zuivere manier van lesgeven en contact maken heeft me geïnspireerd, bedankt daarvoor!" "Inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met realistische blik en prettige niet zweverige, zakelijke toon bij de oefeningen.

  Kortom

  In deze training ervaar je mindfulness in combinatie met inleidingen, zodat je op een eenvoudige, prettige manier, degelijk kennis maakt met mindfulness. Na afloop heb je aan den lijve ondervonden wat mindfulness te bieden heeft, weet je waar je staat tegenover mindfulness als therapeutische interventie, kun je gericht indiceren, heb je een helder beeld van de mogelijkheden van mindfulness en kun je er mee werken: zowel integrerend in individuele trajecten als het geven van een volledige MBCT-cursus. Hartelijke groet, Hende Bauer PS Deelnemers aan de vorige cursus omschreven de training als "een cadeautje aan jezelf". Ik hoop ook jou te zien!

  Introductietraining Compassie en Zelfcompassie voor Professionals

  • Wil je meer weten over compassie en zelfcompassie?
  • Ben je nieuwsgierig maar wil je niet meteen een lange training volgen?
  • Ben je werkzaam in de gezondheidszorg?
  • Heb je enige basis in mindfulness?
  • Vraag je je af wat (zelf-)compassie voor jezelf kan betekenen?
  • Wil je weten wat het jou als hulpverlener voor je clienten kan bieden?

  Mindfulness is niet meer weg te denken. Zeker in de gezondheidszorg, en overal waar met mensen wordt gewerkt dringt mindfulness door. Veel hulpverleners beoefenen het zelf.

  Mindfulness is aandacht, in het hier en nu, zonder oordelen, mild, accepterend. Hoewel mindfulness zeker ook mildheid en compassie omvat, blijft juist dit voor velen toch een lastig punt.

  Herken je bij jezelf of je clienten:

  • Hardheid/strengheid voor jezelf?
  • Hoge eisen?
  • Zelfkritische houding?
  • Jezelf bij stress niet goed opvangen?
  • Jezelf niet steunen bij intense emoties of verwarring?

  Jezelf steunen, troosten, stimuleren, vanuit liefde en betrokkenheid; jezelf behandelen als iemand waar je om geeft. Dat is zelfcompassie.
  Zelfcompassie blijkt in veel gevallen de missing link te zijn waardoor mensen blijven hangen in stress, somberheid, angst, of ongezond gedrag.
  Diegenen die hoger scoren op zelfcompassie lijken gezonder te leven, beter met frustraties om te gaan, makkelijker door moeilijke periodes te komen, een groter welzijn te hebben.
  Hoe dit te ontwikkelen? Een van de boeiendste en meest effectieve ontwikkelingen in de wereld van mindfulness zijn de programma’s voor (zelf)compassie. Er zijn inmiddels zo’n 100 wetenschappelijke artikelen over geschreven, en ook al een aantal randomized controlled trial.
  Op verschillende plekken in de wereld zijn ongeveer tegelijkertijd mooie, effectieve, en weldadige programma’s ontwikkeld: zowel in de Verenigde Staten, in Engeland, als ook in Nederland. Voortrekkers hierin zijn: Paul Gilbert, Frits Koster/Erik vd Brink, Chris Germer/Kristin Neff.

  In deze vijfdaagse training zal de docente Hende Bauer, enkele theoretische inleidingen houden, en je uitgebreid laten ervaren wat compassie-oefeningen inhouden. De training geeft je een gevoelde ervaring van wat compassie is, en laat je zien welke ingangen er zoal zijn om compassie en zelfcompassie te ontwikkelen.

  Nuttige, aangename, inspirerende training met ervaren docent in veilige sfeer!

  COMPASSION MSC VOOR PROFESSIONALS
  Mindful Self Compassion | compacte compassietraining voor professionals in de zorg

  Het zelfde principe als de compassie intensive: in 5 werkdagen, maar dan uitgespreid over 5 weken en specifiek gericht op professionals in de zorg. Trainster: Hende Bauer

  Als je interesse hebt in deze training, laat ons dat dan weten door te klikken op onderstaande knop: “Geef je op als geïnteresseerde”. Bij voldoende interesse wordt de training opnieuw gepland!

  Kosten
  Voor deze compacte compassietraining bedragen 595 voor zelfbetalers en 899 exclusief BTW als de werkgever betaalt.
  Prijs inclusief koffie, thee, fruit, salade, werkboek en audiobestanden.

  Je neemt zelf iets voor de lunch mee. Wij zorgen voor salade, fruit en iets te drinken.

  Literatuur en huiswerk
  Deelnemers dienen van tevoren het boek te lezen van Chris Germer, Mindfulness en Zelfcompassie, Verlos jezelf van destructieve gedachten en emoties. Uitgeverij Nieuwezijds. Prijs 22,95.

  Docente
  Hende Bauer, BIG-Psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut/lid VGCT, Supervisor NVP, Supervisor VGCT, Erkend mindfulnesstrainer (categorie 1 VMVN, VVM), Erkend Compassietrainer (MSC, MBCL). Hende heeft ruime ervaring als opleider en trainer op het gebeid van mindfulness en compassie.

  PS De training kan ook in company op uw locatie verzorgd worden, eventueel in ingekorte vorm.

  Geef je op als geïnteresseerde voor Compassie voor Professionals in de zorg

  Verdiepende opleidingsdagen voor MBCT & MBSR Trainers

  ~ Voor iedereen die MBCT of MBSR professioneel aanbied, of wil aanbieden en al een basisopleiding heeft gedaan.
  Voor iedereen die vertrouwd is met het curriculum van MBSR of MBCT, basiskennis en – kunde heeft in het werken met de meditaties en nabesprekingen en zelf een achtweekse training heeft gevolgd.
  ~ Iedereen die de MBCT Opleiding bij Hende Bauer heeft gevolgd komt in aanmerking, maar ook zij die elders hun opleiding hebben gevolgd, zijn zeer welkom!

  _____
  MBCT – VERDIEPINGSDAG
    |  1 dag
  Trainer:  Hende Bauer

  Als je begint met werken met MBCT blijkt de praktijk soms weerbarstig.
  Je vraagt je af hoe je met bepaalde ervaringen van deelnemers moet omgaan, je weet je geen raad met een bepaalde interactie, je bent onzeker over het begeleiden van een bepaalde oefening. Of je merkt dat je het contact met jezelf een beetje verliest, of dat je na een training heel moe bent. Je hebt het idee dat er weerstand in de groep leeft.
  Of het gaat best lekker, maar je vraagt je af of je het wel “volgens het boekje doet”.
  Als je met dit soort vragen zit, is deelname aan deze dag geschikt voor jou.
  Zeker als je het ook prettig vindt om van anderen te horen die ook worstelen 🙂

  THEMA’S / INHOUD

  • Inquiry
  • Groepsproces
  • Valkuilen in de begeleiding van meditatie
  • Indicatiestelling
  • Omgaan met uitdagende situaties
  • Meditaties die grotendeels worden begeleid door de deelnemers zelf, die hier feedback op krijgen.
  • Alle deelnemers brengen een vraag in.

  Voorbeelden van vaak gestelde vragen zijn:
  ~ Ik loop soms vast in de inquiry, bijvoorbeeld als er … (dat kan op heel veel manieren natuurlijk).
  ~ In de intake gebeurde…, hoe ga ik daarmee om?
  ~ Is het volgen van MBCT op dit moment geschikt voor deze cliënt?
  ~ Ik wil graag oefenen met het begeleiden van (een bepaalde meditatie).
  ~ Halverwege de training word ik onzeker, wat gebeurt daar met mij?

  >>  In een veilige sfeer wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling, embodiment en technische verdieping.
  >>  Deze dag is alleen voor mensen die daadwerkelijk met MBCT bezig zijn in groepsverband of individueel, en graag willen verdiepen aan de hand van de eigen ervaringen.

  Data & Tijden

  • 11 september 2018  |  1 dag
   Dag:   dinsdag
   Tijd:   10:00 – 17:00 uur
   Kosten:  195  / inclusief lunch

  _____
  MBSR voor MBCT – TRAINERS
    |  1 dag
  Trainer:  Hende Bauer

  >  Ben je opgeleid om MBCT te geven, maar ben je nieuwsgierig naar de overlap en verschillen tussen MBSR en MBCT?
  >  Wil je kennismaken met enkele oefeningen uit de MBSR die niet in het standaardprogramma van de MBCT zitten, zoals de negen-punten-oefening, de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie, bergmeditatie en de stof voor sessie 7?

  In één dag leer je de belangrijkste overeenkomsten en verschillen, en krijg je een lijst van de oefeningen die specifiek zijn voor de MBSR.
  Je ontvangt een overzicht per sessie van MBSR en MBCT naast elkaar.
  Je krijgt een hand-out met enkele oefeningen in meer detail.
  Je oefent enkele van deze oefeningen met elkaar.

  Data & Tijden

  • 9 november 2018  |  1 dag | inschrijving gesloten
   Dag:   vrijdag
   Tijd:   10:00 – 17:00 uur
   Kosten:  195  / inclusief lunch

  _____
  GROEPSPROCESSEN IN DE MINDFULNESSTRAINING
    |  1 dag
  Trainer:  Hende Bauer

  MBCT en MBSR worden meestal in een groep aangeboden. In een groep treden specifieke processen op, die kunnen worden begrepen vanuit de groepsdynamica. Deze processen kunnen de ontwikkeling van de deelnemers ondersteunen, maar ook belemmeren. Toch zijn lang niet alle mindfulnesstrainers geschoold in de principes van de groepsdynamica.

  Andere mindfulnesstrainers, met name die psychotherapie als achtergrond hebben, zijn wel geschoold in groepsdynamica. Voor hen is van belang dat de groep binnen mindfulnesstraining, anders bewerkt wordt dan gebruikelijk is in therapiegroepen.
  Ook voor hen is het van belang goed te begrijpen hoe de groep de deelnemers kan ondersteunen, en hoe de groepsprocessen kunnen worden.

  THEMA’S
  >  o.a. bevorderen van groepscohesie
  >  bevorderen van passende ‘groepsnormen’

  Data & Tijden

  • volgt nog |  1 dag
   Dag:  …
   Tijd:   …
   Kosten:  195  / inclusief lunch

  _____
  TWEEDAAGSE VERDIEPING INQUIRY
    |  2 dagen
  Trainer:  Hende Bauer

  Inquiry is voor de meeste MBCT-trainers het lastigste aspect van het trainerschap.
  Een licht gevoel van paniek lijkt hierbij onvermijdelijk…

  In mindfulnessprogramma’s wordt geoefend met allerlei meditaties en andere aandachtsoefeningen, en wordt er stilgestaan bij de ervaringen van deelnemers.
  Inquiry is een specifieke, mindvolle manier om ervaringen van deelnemers te bespreken, die flink afwijkt van wat therapeuten gewend zijn te doen. Een manier die afwijkt van de gesprekstechnieken die in coaching, therapie en onderwijs worden gebruikt. Dit valt eigenlijk vrij snel op bij deelnemers, en is een krachtig element van de training. Deze methode wordt wel genoemd: Inquiry.

  Inquiry een methode noemen doet er echter niet helemaal recht aan, aangezien het vooral gaat om de houding van de mindfulnesstrainer.
  Als de mindfulnesstrainer zelf mindful aanwezig is, op een vriendelijke nieuwsgierige manier, verbonden met zichzelf en met de deelnemer, dan vloeit Inquiry daar als vanzelf uit voort.
  Toch is het tegelijkertijd goed om een cognitief kader te hebben van wat Inquiry wel en niet is, en welke vragen en opmerkingen meer of minder bij mindful Inquiry passen.

  Daarom deze tweedaagse verdieping
  INQUIRY speciaal voor MBCT & MBSR Trainers!

  ONDERDELEN VAN DEZE TWEEDAAGSE INQUIRY ZIJN:

  • Een cognitief kader van wat Inquiry is, en wat het doel er van is.
  • Een afbakening van wat wel en niet Inquiry is, ten opzichte van andere gesprekstechnieken.
  • Veel oefenen met Inquiry in kleine groepjes.
  • Er wordt veel gemediteerd en geoefend met aandachtsoefeningen en meditatief bewustzijn.
  • ‘Lastige situaties in Inquiry’ gebaseerd op de situaties waar deelnemers tegenaan zijn gelopen.
  • Belichaming van mindfulness, mindful presence, verbondenheid met jezelf en de ander.

  >>  In deze 2 dagen wordt doorgaans vanuit ervaring gewerkt. Daarom vragen deze dagen bereidheid om je kwetsbaar op te stellen en stil te staan bij eigen ervaringen, en om een actieve deelname.
  >>  Inbreng van eigen casuïstiek wordt op prijs gesteld.
  >>  De dagen tellen mee voor de registratie bij de VMBN.

  Data & Tijden

  • 17 + 31 oktober |  2 woensdagen | vol
   Tijd:   10:00 – 17:00 uur  inclusief lunch
   Kosten:  395
  • nieuwe ronde najaar 2019 data volgen z.s.m.

  “Al eerder volgde ik de opleiding tot MBCT-trainer, workshops en de verdiepingsdag voor MBSR bij Hende. Deze tweedaagse over inquiry heb ik als waardevol, leerzaam en inspirerend ervaren.
  In relatief korte tijd hebben we veel besproken en gedaan. Er was veel ruimte voor persoonlijke vragen en inbreng.
  De groep was betrokken en veilig, net als Hende zelf. Behalve betrokken is zij ook erg professioneel, flexibel, inspirerend, steunend en een voorbeeld!
  De zorgvuldig uitgekozen meditaties en oefeningen (nieuw en anders ten opzichte van de basisopleiding en verdiepingsdagen) pasten heel goed bij het doen van de inquiry. In mijn leerproces die twee dagen bleek steeds weer dat ook daarin mindfulness zeer helpend was. Een krachtige en mooie ervaring. Terugkerende thema’s waren onder andere de tijd nemen, luistercentrum, vertrouwen op het proces.
  Al het geleerde hebben we op de tweede ochtend meteen mogen toepassen op enthousiaste deelnemers. Zij waren bekend met mindfulness maar zelf geen trainer. Het live oefenen met live feedback van deelnemers en later ook van collega’s was zeer leerzaam en fijn om te doen. Mijn onzekerheden over inquiry doen zijn weggenomen en het heeft me een zetje gegeven in het weer een stap vooruit doen in mijn eigen proces als trainer. Kortom: een aanrader (ook als je niet direct vragen hebt over inquiry) als je een verdiepingsdag voor mindfulness wilt doen. Ik heb de tweedaagse beoordeeld met een 9-. Behalve inhoudelijk was de rest, zoals lunch en materiaal ook zeer goed verzorgd.”
  Marianne de Ranitz-Gobel, deelnemer tweedaagse inquiry.

  “Hende’s initiatief voor én organisatie van een tweedaagse training, met als centrale thema ” Inquiry” heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Het “gebruik” mogen maken van cursisten uit eerdere trainingen die ons graag wilden laten oefenen en onze vaardigheid wilden helpen verdiepen was verrijkend.
  Het terugzien van onze eigen “Inquiry’s” en deze bespreken op een waardevrije, compassievolle wijze, gaf veel inzicht en deed binnen- en buitenwereld samen komen.
  Hende, dank je voor deze verdiepende dagen en voor jouw moed nieuwe dingen met ons samen uit te willen proberen.”
  Birgitte Beelen, deelnemer tweedaagse inquiry.

  _____
  INSCHRIJVEN

  Je kunt je hieronder inschrijven voor de verdiepende dagen.
  Heb je nog vragen, mail of bel ons gerust als je interesse hebt!

  Inschrijven MBCT verdiepingsdag 11 september 2018

  Inschrijven MBSR voor MBCT-trainers 9 november 2018

  Inschrijven Tweedaagse Inquiry 17 + 31 oktober 2018

  Introductietraining voor Professionals

  Tweedaagse hele leuke Introductietraining Mindfulness voor Professionals (psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, coaches).

  • Wil je meer weten over mindfulness based cognitive therapy (MBCT)?
  • Ben je nieuwsgierig maar wil je niet meteen een intensieve langerdurende opleiding volgen?
  • Wil je (beginnen) een methode (te) leren om cliënten te helpen om depressies te helpen voorkomen, piekeren te verminderen, beter te leren omgaan met lastige gevoelens, een accepterende houding te ontwikkelen?
  • Vraag je je af of mindfulness jou ligt?
  • Ben je gejaagd, heb je zelden een moment rust in je drukke werkdag, zodat de oprechte aandacht voor je cliënt er soms bij inschiet?
  • Heb je punten nodig en wil je die op een prettige en nuttige manier besteden?
  • Wil je weten wat mindfulness jou als therapeut te bieden heeft?
  • Wil je enkele meteen toepasbare oefeningen leren?
  • Wil je weten voor wie MBCT geschikt is, en wanneer je er wel of niet voor kunt verwijzen?

  Geaccrediteerd.

  Wil je meer informatie? Scroll dan even door naar beneden en klik onderaan op de knop ‘meer lezen over deze introductietraining voor professionals’.

  Nuttige, aangename, inspirerende tweedaagse training.

  Deelnemers zijn lovend over de docente, de verzorging en het programma.

  Testimonials

  Een deelnemer van de vorige training zegt over de docente: “Inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met realistische blik en prettige niet zweverige, zakelijke toon bij de oefeningen”.
  Een andere deelnemer zegt over het programma: “Heel volledig, mooie balans”.
  “Ik heb Hende Bauer ervaren als een zeer deskundige opleider op het gebied van Mindfulness en MBCT. Ze heeft een professionele en betrokken houding en precies die goede mix tussen respect en humor, wetenschappelijke vakkennis en mystieke achtergrondverhalen, plezier in kennis overdragen en sfeermaken. Voeg daarbij een talent om te verbinden en aan te sluiten op onze vragen en een prettige stem ter begeleiding van de oefeningen en je begrijpt mijn enthousiasme. Ook de inwendige mens krijgt vreugdevolle aandacht. Ik kijk er met veel voldoening en plezier op terug” (Birgitta Schalke, psychotherapeute en coach, Zoetermeer)

  Je maakt gedegen kennis met mindfulness, zodat je weet hoe je piekeren en stress vermindert en acceptatie vergroot, mindfulness-basis-technieken kent, gericht kunt indiceren en verwijzen.

  Voor uitgebreide informatie o.a. over accreditatie klik je op de knop Meer Info.

  Kosten 497 inclusief lunches, CD en werkmap.

  Deze tweedaagse introductietraining voor professionals kan ook bij u in company worden verzorgd.

  Data & Tijden

  • Op 5 en 6 juli 2019 |  2 dagen
   Tijd:     10:00 – 17:00 uur
   Kosten:   497

  Inschrijven 5 en 6 juli 2019

  meer lezen over deze introductietraining voor professionals
  • Wil je een methode leren om cliënten te helpen om depressies te helpen voorkomen, piekeren te verminderen, beter te leren omgaan met lastige gevoelens, een accepterende houding te ontwikkelen?
  • Wil je meer weten over mindfulness based cognitive therapy (MBCT)?
  • Ben je nieuwsgierig maar wil je niet meteen een intensieve langerdurende opleiding volgen?
  • Vraag je je af of mindfulness jou ligt?
  • Ben je gejaagd, heb je zelden een moment rust in je drukke werkdag, zodat de oprechte aandacht voor je cliënt er soms bij inschiet?
  • Wil je weten wat mindfulness jou als therapeut te bieden heeft?
  • Wil je enkele meteen toepasbare oefeningen leren?
  • Wil je weten voor wie MBCT geschikt is, en wanneer je er wel of niet voor kunt verwijzen?

  Herken jij je in een of meer van deze punten?

  Toen ik 16 jaar geleden als wetenschappelijke psycholoog/psychotherapeut in aanraking kwam met mindfulness, had ik dezelfde vragen. Ik wilde me niet onbezonnen in een nieuwe rage storten. Aan de andere kant merkte ik dat cliënten soms niet zo ver kwamen als ik had gehoopt: hun zelfinzicht nam weliswaar toe, hun gedrag en manier van denken veranderde, maar sommige gevoelens bleven hangen; of ze hadden moeite om om te gaan met de lichtere klachten die overbleven; of een neiging tot piekeren bleek hardnekkig. Inmiddels heb ik ervaren dat MBCT hier vaak helpt. Mensen worden minder negatief kritisch op zichzelf, minder oordelend, hebben minder last van hun denken, worden ontspannener en gaan makkelijker met zichzelf en hun gevoelens om.

  Resultaten van mindfulness

  Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulnessbeoefening goede effecten heeft op welzijn, stress, en lichamelijke klachten, op terugval bij depressies, en kortgeleden zijn ook neuropsychologische effecten beschreven. Hoewel er nog veel onbekend is, lijkt mindfulness based cognitive therapy (MBCT) een wezenlijke aanvulling op de tot nu toe gebruikelijke therapievormen.

  Goed te combineren met jouw therapeutische benadering

  Het gaat goed samen met verschillende therapeutische benaderingen: bijvoorbeeld bij cliëntgerichte therapie (helpt bij het ervaren, in het moment, bij het exploreren van de beleving, bij het bewust worden van de eigen verhouding met gevoelens), psychoanalytische therapie (afstemmen op de binnenwereld, openstellen voor wat er is, reacties opmerken op de eigen belevingen, open ruimte om te zijn met wat er is) en cognitieve gedragstherapie (bewust worden van gedachten en de samenhang met gevoelens en actietendenzen, een andere verhouding ontwikkelen t.a.v. de gedachten).

  Toepassingen

  Mindfulness is breed toepasbaar: er zijn inmiddels programma’s ontwikkeld voor veel klachtengebieden en doelgroepen: terugvalpreventie bij depressie, stressreductieprogramma’s, werkgerelateerde programma’s, voor opvoeders, voor kinderen met ADHD, voor volwassenen met autisme, voor mensen met eetstoornissen. Mindfulness wordt steeds vaker geïntegreerd, onder andere in acceptance and commitment therapy ACT, en in dialectische gedragstherapie.

  Resultaten voor jezelf

  Als hulpverlener, psychotherapeut of arts heb je baat bij mindfulness, zowel voor jezelf – stresshantering, burnoutpreventie en meer rust – als in je werk: therapeutische resultaten en empathisch vermogen nemen toe en cliënten beleven de relatie met de hulpverlener als beter. Uit eigen ervaring weet ik dat mindfulness goed helpt om de zelfkritiek, het oordelen, en de draaikolk van gedachten te verminderen, en om bewuster met je zelf en anderen te leren omgaan.

  Aan het eind van de tweedaagse

  • weet je wat mindfulness inhoudt
  • heb je helder wie wel en niet baat kunnen hebben bij mindfulness
  • weet je of je jezelf verder wilt verdiepen in mindfulness
  • Je ervaart zelf de oefeningen onder mijn begeleiding zodat je weet hoe het is om een MBCT te volgen
  • Je wisselt ervaringen en ontdekkingen uit in verdiepende groepsgesprekken en ervaart hierin de mindvolle therapeutische houding
  • Je krijgt inleidingen over de achtergronden, de werkingsmechanismen en de indicaties/contra-indicaties
  • Je leert enkele onmiddellijk toepasbare technieken
  • Je begeleidt zelf in tweetallen enkele kortere meditaties

  De training is voor jou geschikt als...

  je werkt met clienten in de (geestelijke) gezondheidszorg of het onderwijs, je nieuwsgierig bent, en/of je op een doorleefde maar nuchtere manier wil kennismaken met mindfulness

  Voor wie is het niet geschikt?

  Het is niet voor iedereen geschikt. Een sceptische houding is prima – kan heel goed zijn juist - maar je moet er wel voor open staan om iets nieuws uit te proberen, en om niet alleen vanuit theorie maar juist ook vanuit het ervaren te ontdekken wat mindfulness kan betekenen.

  Voor inschrijvers is er de volgende bonus

 • Bonus 1 Een set audiobestanden (of desgewenst een CD) met 8 meditaties door Hende ingesproken, die je mag vermenigvuldigen voor je cliënten.
 • Bonus 2 De gelegenheid om een keer te mailen of bellen met een vraag naar aanleiding van de training tot 3 maanden na afloop van de training (omdat je vaak pas thuis enkele dagen later opeens met vragen blijkt te zitten :) )
 • Praktisch

  De kosten zijn € 497,= voor 2 dagen, inclusief koffie, thee en lunch, en inclusief cursusmateriaal (werkmap). Je schaft zelf aan: M. Williams, J. Teasdale, Z. Segal & J. Kabat-Zinn. Mindfulness en bevrijding van depressie, voorbij chronische ongelukkigheid. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2007 (prijs in de winkel 19,95). Je leest voorafgaande aan de training de inleiding en de hoofdstukken 1 tot en met 6. Het aantal studiebelastingsuren inclusief voorbereiding, huiswerk en contacturen is 24 (24 sub's).

  Docent

  Hende Bauer is BIG-geregistreerd pschotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut van de VGCT, lid NIP, lid NVP, NVVP, VGCT. Ze heeft 28 jaar werkervaring als behandelaar, 18 jaar meditatie-ervaring, en begeleidde meer dan 80 MBCT-groepen waaronder leergroepen voor psychotherapeuten in opleiding. Ze richtte het Centrum voor Mindfulness Den Haag op in 2008. Hiernaast is ze werkzaam als docent, coach en supervisor.

  Kortom

  In deze training ervaar je mindfulness in combinatie met inleidingen, zodat je op een eenvoudige, prettige manier, degelijk kennis maakt met mindfulness. Na afloop weet je waar je staat tegenover mindfulness als therapeutische interventie, kun je gericht indiceren, en heb je een helder beeld van de mogelijkheden van mindfulness. Hartelijke groet, Hende Bauer

  Testimonials

  Een deelnemer van de vorige training zegt over de docent: "Inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met realistische blik en prettige niet zweverige, zakelijke toon bij de oefeningen". Een andere deelnemer zegt over het programma: "Heel volledig, mooie balans".   “Ik heb Hende Bauer ervaren als een zeer deskundige opleider op het gebied van Mindfulness en MBCT. Ze heeft een professionele en betrokken houding en precies die goede mix tussen respect en humor, wetenschappelijke vakkennis en mystieke achtergrondverhalen, plezier in kennis overdragen en sfeermaken. Voeg daarbij een talent om te verbinden en aan te sluiten op onze vragen en een prettige stem ter begeleiding van de oefeningen en je begrijpt mijn enthousiasme. Ook de inwendige mens krijgt vreugdevolle aandacht. Ik kijk er met veel voldoening en plezier op terug” Birgitta Schalke, psychotherapeute en coach

  Introductie Compassie voor Professionals

  Meer informatie volgt.

  Geef je op als geïnteresseerde

  Supervisie

  Voor hulpverleners, bijvoorbeeld coaches of cognitief gedragstherapeuten, die met mindfulness (willen) werken is supervisie mogelijk. Dit kan eventueel via Skype. Individueel of in een groep van 2 of 3 deelnemers.

  Hende is erkend als supervisor door de VGCT en door de NVP. Ook kan ze als categorie 1 lid van de VMBN supervisie over MBSR/MBCT geven.

  Ook is supervisie mogelijk voor de registratie als categorie 1 lid van de VMBN (in overleg met je eigen opleiders).

  Opgeven kan tijdens het telefonisch spreekuur (maandag en vrijdag van 12.30 – 13.00 uur) of via de mail: info@centrummindfulness.nl.

  Kosten 98 voor individuele supervisie van 45 minuten. Kosten 130 voor individuele supervisie van 60 minuten. Prijzen voor groepjes, of dubbele sessies op aanvraag.

  Bij in een keer vooruit betalen van een reeks van 5 supervisies van 45 minuten is de prijs voor 5 sessies geen 490 maar 450 euro.

  Speciale aanbieding voor reeks van in totaal 3 supervisies voor de VMBN: als je in 1 keer vooruit betaalt voor een reeks van 3 supervisiesessies van 60 minuten dan betaal je i.p.v. 390: 335 (55 euro korting dus!).

  ik wil meer informatie

  Meer lezen over supervisie
  SUPERVISIE MBSR / MBCT

  Achtergrond:

  Om in aanmerking te komen voor het categorie 1 lidmaatschap van de VMBN dienen 3 supervisiesessies te worden gevolgd van 60 minuten. Deze dienen betrekking te hebben op een zelf te geven MBSR of MBCT programma, eventueel als co-trainer. Gezien mijn achtergrond en ervaring, ben ik in staat om en graag bereid om dergelijke trajecten te superviseren.

  Over de supervisor:

  Hende Bauer is BIG-geregistreerd psychotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Ze is supervisor NVP en supervisor VGCT sinds 2002. Ze is trainer Mindful Self-Compassion en als zodanig ingeschreven bij het Center for MSC San Diego. Daarnaast is ze gecertificeerd mindfulnesstrainer: ze volgde haar opleiding o.a. bij het IVM, en volgde daarnaast trainingen bij Jon Kabat-Zinn, Rebecca Crane; Mark Williams; Ronald Siegel; Edel Maex; Chris Germer; Kristin Neff; Rosamund Oliver; Susan Gillis Chapman. Ze is gecertificeerd lid van de VVM en categorie 1 lid van de VMBN, en als zodanig bevoegd om supervisie te geven voor het lidmaatschap van de VMBN.

  Opzet van de supervisie:

  Er worden 3 sessies gepland van 60 minuten. Deze kunnen betrekking hebben op
  • het voorbereiden van de MBSR of MBCT
  • de intakegesprekken voorafgaand aan de training en/of een orientatiesessie;
  • op het uitvoeren van het programma,
  • de wijze van begeleiden van meditaties en andere oefeningen;
  • het doen van inquiry;
  • het hanteren van groepsprocessen;
  • omgaan met interfererend gedrag van deelnemers;
  • omgaan met eigen belemmerende gedachten en gevoelens; etc.
  Kosten:
  • De kosten voor een supervisiesessie van 60 minuten bedraagt 125 euro. Wanneer de 3 sessies in een keer worden gepland en voorafgaand aan de supervisie wordt betaald, kan een pakketprijs worden geboden van 325 (ipv 375, dus 50 euro korting).
  • Er wordt geen BTW geheven over deze supervisie.
  • Het lezen en beoordelen van het reflectieverslag behoort niet standaard bij de supervisiereeks. Wanneer de supervisant dit wil, wordt de leestijd in rekening gebracht.
  WERKWIJZE:

  Voor aanvang van de supervisie:

  De supervisant neemt per mail of telefonisch contact op om zich aan te melden voor de supervisie. Indien supervisant en supervisor akkoord zijn, worden de 3 afspraken gepland.
  Supervisant stuurt voor de eerste sessie van de supervisie de ‘Benodigde informatie vooraf’ toe. Binnen 1 week na aanmelding ontvangt de supervisant de factuur, Deze dient betaald te zijn voor de 1e supervisiesessie om in aanmerking te komen voor de pakketprijs.


  Benodigde informatie vooraf:
  De supervisant stuurt ter voorbereiding van de 1e sessie de volgende persoonlijke gegevens:
  • Naam
  • Adres Postcode en woonplaats
  • Telefoonnumer
  • Mobiel telefoonnummer
  • Emailadres Evt adres website
  • Eventueel aanvullende factuurgegevens
  • Waarvoor geldt de supervisie? VMBN categorie 1 / VGCT / GZ-psycholoog /anders, nl ....
  • Andere opmerkingen:

  Voor elke supervisiesessie:
  De supervisant bereidt elke supervisiesessie voor en maakt van de supervisiesessie een kort verslag. Het verslag wordt op tijd naar de supervisor gestuurd, uiterlijk 24 uur tevoren. Zo mogelijk maakt de supervisant video- of audio-opnames van de trainingssessies om die in de supervisie te kunnen bespreken.

  2 Voorbereiding van de supervisiesessie:
  Je stuurt per mail een kort verslag van de stand van zaken. Hoeveel sessies heb je gegeven, hoe verliepen de sessies, heb je alle onderdelen gedaan/kwam je uit met de tijd? Hoe liepen de meditaties, hoe liep de inquiry? Welke vragen of problemen kwamen er naar voren in de groep? Wat was voor jou de uitdaging in deze sessie? Geef duidelijk aan: Wat is jouw vraag voor de supervisie?

  3 Verslag van de supervisiesessie:
  Een kort overzicht van de leerpunten van de supervisiesessie. 4 Certificaat
  Aan het eind krijg je een certificaat dat je 3 supervisies van 60 minuten hebt gevolgd.

  Leertherapie gebaseerd op mindfulness/MBCT of compassie

   ~  Ben je nieuwsgierig naar mindfulness?
   ~  Zoek je een ervaren en erkende leertherapeut?
   ~  Wil je een praktische, efficiënte, betaalbare leertherapie?
   ~  Wil je iets leren dat ook voor je therapeut zijn een daadwerkelijke aanvulling is?
   ~  Wil je iets leren dat doorwerkt in je therapeutische houding (non-specifieke
       factoren)?
   ~  Ben je op zoek naar een nuttige en aangename leertherapie?

  “Net terug van een 4-daagse mindfulness en compassie bij Hende Bauer in Groesbeek. Ik vond het een geweldige ervaring!! Heel veel geleerd, een goede afwisseling van theorie en praktijk (oefeningen/meditaties) bij een goed verzorgde lokatie in de prachtige natuur. De begeleiding van Hende was ontzettend prettig! Kortom een aanrader.”

  De LEERTHERAPIE wordt gegeven door Hende Bauer.
  Hende heeft nu meer dan 50 leertherapiegroepen gegeven aan circa 300 deelnemers.
  Als ervaren psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut, erkend supervisor en leertherapeut – en met 19 jaar Zen- en mindfulness-ervaring, en 30 jaar ervaring als therapeut – integreert ze de belangrijkste oefeningen uit de MBCT van Segal Williams en Teasdale met de aanpak van Edel Maex en Susan Gillis Chapman (mindful communication) en Christopher Germer/Kristin Neff (mindful self compassion), en haar uitgebreide achtergrond als psychotherapeut (CGT, CCT, groepstherapie, systeemtherapie, EMDR).
  Ze haalde haar kennis en ervaring bij de bron, zij volgde workshops en trainingen bij o.a. Mark Williams, Jon Kabat-Zinn, Saki Santarelli, Rebecca Crane, Susan Gillis Chapman, Ros Oliver, Viddyamala Burch, Edel Maex, Frits Koster en Erik van den Brink, Chris Germer en Kristin Neff en Ron Siegel.
  Zij beoefent 19 jaar Zen en is leerling van Catherine Genno Pages Roshi.
  Deelnemers zijn zeer te spreken over de leertherapie, de opzet en de begeleiding van Hende. Aangenaam en effectief.

  “Het centrum en specifiek Hende Bauer zelf werd mij door anderen aangeraden en bij deze doe ik dat ook met warmte en liefde! … een zeer fijne groep met veel veiligheid. Ik heb veel ervaren wat betreft Mindfulness voor je kan doen. Ik had ooit wel scholing gehad, maar dit ging veel dieper. Hende Bauer kan ik ook zeker aanraden als leertherapeut: professioneel, begripvol en zorgt voor een goede sfeer. Veel kennis en ervaring … Ik ga dan ook zeker verder met Mindfulness en aansluitend compassie zowel voor mezelf als voor mijn werk als psycholoog.
  En heb me reeds aangemeld voor een vervolg waarin ik ook zeer goed ben geadviseerd. Zeer aan te raden” (deelnemer 2018).

  Er zijn 3 opties:

  • LEERTHERAPIE IN 1 WEEK
   Het mooie, krachtige leertherapie als compact programma in een week van 5 dagen op een fijne plek in het centrum van Den Haag. Heel geschikt voor iedereen die al eens heeft gemediteerd maar dat is niet per se nodig. Ook mooi als vervolg op een andere (mindfulness) leertherapie.
   Gebaseerd op het werk van Chris Germer, Kristin Neff (zie boven) en Paul Gilbert. Bij al deze 3 inspirerende leraren volgde Hende trainingen, en het geleerde draagt ze graag aan je over!
  • LEERTHERAPIE IN 4 DAGEN
   Het programma in een aaneengesloten blok van 4 dagen, op een schitterende locatie in Groesbeek. Praktisch en weldadig.
   In de opzet van 4 aaneengesloten dagen krijg je een heel efficiënte leertherapie en een diepgaande ervaring. Een goede kennismaking in de diepte met mindfulness of compassie. De leertherapie heeft ofwel het thema mindfulness (MBCT) ofwel mindfulness & compassie. Bij het thema mindfulness (MBCT) komen alle onderdelen van het mindfulness-programma MBCT aan de orde, aangevuld met een therapeutische methode gebaseerd op mindfulness. Wat is mindfulness, hoe is het om mindful te zijn, hoe train je mindfulness en hoe zet je het in bij ongewenste patronen? Bij het thema compassie leer je jezelf en anderen met liefdevolle vriendelijkheid en compassie te behandelen. Je leert hoe je jezelf kan ondersteunen vanuit vriendelijkheid in plaats van zelfkritiek; hoe je jezelf kunt steunen in moeilijke situaties; hoe je voor jezelf kan zorgen; hoe je zorgt dat je jezelf niet verliest in het contact met anderen; en hoe je mild met jezelf om kan gaan door middel van oefeningen en meditaties. Het programma start met enkele toepassingen uit de mindfulness.
  • LEERTHERAPIE  |  de klassieker
   Het volledige MBCT-programma in 6 dagen gespreid over 6 weken, aangevuld met een methode om te werken aan een eigen probleem. De klassieke mindfulness, degelijk, je leert de basis van mindfulness heel goed kennen, en doordat je het programma over een aantal weken spreidt, kun je het goed integreren.
   Ook geschikt als basis als je zelf mindfulnesstrainer wil worden… Op een fijne plek in het centrum van Den Haag.

  Elke groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
  Elk van de 3 vormen van leertherapie bestaan uit 25 sessies van 90 minuten.
  Door er 2 te volgen stel je zelf een traject van 50 sessies samen.

  “De leertherapie heb ik als wonderlijk, saamhorig, intensief en bovenal als leerzaam ervaren. De oprechte, open en professionele houding van Hende hebben ertoe bij gedragen dat de therapie erg zinvol en op maat was en dat een veilige sfeer in de groep als vanzelfsprekend tot stand kwam. De inhoud is persoonsgericht en er wordt stil gestaan bij de vertaling naar de (werk)praktijk. De prachtige, bosrijke omgeving zette dit alles nog extra kracht bij. Dank voor de bijzondere dagen!” (Linda, psycholoog CGT i.o, deelnemer 2019)

  Andere deelnemers omschrijven de Leertherapie van Hende als:

  “Intensief maar ontzettend goed”
  “Leerzaam, intrigerend”
  “Een bijzondere ervaring. De trainster is veilig, heeft een prettig tempo,
  een fijne stem, er is ruimte voor twijfels/opmerkingen zonder oordeel
  hierover – hierdoor kon ieder op zijn eigen manier en tempo deelnemen”
  “Veilig, open, eerlijk, leerzaam, ruimte voor een lach” 
  “Een cadeautje voor jezelf!”

  Wil je uitgebreide informatie?
  Scroll dan door en klik onderaan op de knop ‘meer lezen over de leertherapie’
  .

  AGENDA

  LEERTHERAPIE IN 5 DAGEN  |  Nieuw
   
  Mindfulness Leertherapie in 5 dagen

  • 16 t/m 20 juni 2020  |  1 week |
   Dagen:   dinsdag t/m zaterdag
   Tijd:     10:00 – 18:00 uur
   Thema:  mindfulness & zelfcompassie

  25 sessies leertherapie in 5 dagen
  Aantrekkelijk geprijsd:  1250


  LEERTHERAPIE IN 4 DAGEN
   
  Leertherapie in aaneengesloten blokken van 4 dagen

  • 23 t/m 26 oktober 2019  |  4 dagen | Vol
   Dagen:     woensdag t/m zaterdag
   Starttijd:  woensdag 10:00 uur
   Eindtijd:  zaterdag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness & compassie
  •  27 februari t/m 1 maart 2020  |  4 dagen  | Vol onder voorbehoud
   Dagen:    donderdag t/m zondag
   Starttijd:    donderdag 10:00 uur
   Eindtijd:     zondag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness (MBCT)
  •  10 t/m 13 mei 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    zondag t/m woensdag
   Starttijd:    zondag 10:00 uur
   Eindtijd:     woensdag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness (MBCT)
  • 21 t/m 24 mei 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    donderdag t/m zondag
   Starttijd:    donderdag 10:00 uur
   Eindtijd:     zondag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness & compassie
  • 27 t/m 30 juni 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    zaterdag t/m dinsdag
   Starttijd:    zaterdag 10:00 uur
   Eindtijd:     dinsdag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness (MBCT)
  • 27 t/m 30 augustus 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    donderdag t/m zondag
   Starttijd:    donderdag 10:00 uur
   Eindtijd:     zondag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness & compassie
  • 26 t/m 29 september 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    zaterdag t/m dinsdag
   Starttijd:    zaterdag 10:00 uur
   Eindtijd:     dinsdag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness (MBCT)
  • 31 oktober t/m 3 november 2020  |  4 dagen  
   Dagen:    zaterdag t/m dinsdag
   Starttijd:    zaterdag 10:00 uur
   Eindtijd:     dinsdag 17:00 uur
   Thema:    mindfulness & compassie

  25 sessies leertherapie in 4 dagen

  Kosten per blok van 4 dagen 1475 voor 4 dagen
  Inclusief overnachtingen in
   éénpersoonskamers en vol pension
  Locatie  Conferentiecentrum de Poort  |  Biesseltsebaan 34  |  6561 KC Groesbeek


  LEERTHERAPIE  | 
  de klassieker
  Mindfulness – MBCT in 6 dagen 

  Een verrassende en effectieve leertherapie, die steevast positief wordt geëvalueerd op een fijne locatie in het hart van Den Haag met een aangename tuin. Er wordt grondig kennisgemaakt met mindfulness en een breed scala aan meditaties, waardoor je het gehele MBCT-programma ondergaat.
  Daarnaast worden de technieken toegepast op een eigen disfunctioneel patroon. Hier wordt aan gewerkt in de hele groep en in individuele sessies voor de groep. Je hebt de gelegenheid een therapeut te zien werken met groepsgenoten in één-op-één sessies.

  • Zeer effectief en je leert mindfulness goed integreren in je leven.
  • Voor als je serieus met mindfulness aan de slag wil, en als je bereid bent, en in de gelegenheid om tussentijds thuis te oefenen, het uitgelezen model.
  • Een krachtige training en na afloop weet je uit ervaring wat de waarde van mindfulness is.
  • Ook geschikt als je daarna verder wil om zelf trainer te worden.

  25 sessies leertherapie in 6 dagen
  Kosten 1350
  Korting:
  voor early birds bij inschrijving en betaling per iDEAL tot en met 31 maart 2020: 1250,
  voor very early birds tot en met 31 december 2019: 1150

  • Start 8 september 2020  |  Dinsdagen | 
   Tijdstip:   10:00 – 17:00 uur
   Data:     dinsdagen 8, 15 en 22 september en 6, 13 en 20 oktober 2020
   De reservedag is op dinsdag 10 november 2020 van 10:00 tot 17:00 uur, graag vrijhouden
  • inclusief lunch, werkboek en audiobestanden


  LEERTHERAPIE 50 SESSIES  | 
   combineren  

  Je kunt een lange leertherapie van 50 sessies samenstellen door 2 groepen te combineren. De groep in een lang weekend (praktisch), de groep in 1 week of de groep gespreid over 6 weken (effectief om te integreren in je leven, en extra betaalbaar) – zijn juist in combinatie zeer krachtig!

  “Het volgen van de leertherapie op basis van de mindfulness en zelfcompassie is een groot cadeau aan mezelf! De deskundige, warme en begripvolle begeleiding van Hende hebben gemaakt dat ik mijn eigen proces heb kunnen volgen. Zeker een aanvulling op de leertherapie mindfulness!”
  Anonieme deelnemer leertherapie week compassie juni 2019

  “Dankzij Hende heb ik nu als therapeut inzicht in wat mindfulness betekent, maar ben ik als mens ook nog gegroeid! Daar ben ik haar en ook mezelf dankbaar voor!”
  Anonieme deelnemer leertherapie juli 2019

  Mooie leertherapie in een fijne omgeving. Veel afwisseling tussen meditatie, wandelen, stilte en praten.”
  Anonieme deelnemer leertherapie juli 2019

  “Ik merk dat ik de afgelopen tijd veel meer opmerkzaam ben op wat er in mij om gaat, wat ik voel en wat ik nodig heb. Ik heb wel soms nog moeite om er dan ook naar te luisteren omdat ik ook steeds meer merk hoe veel ik bezig ben met anderen en wat zij zouden willen zien, horen, verwachten.
  Ik ben heel bewust aan het oefenen om op dat soort moment bij mij zelf te blijven en te verdragen dat ik dan mogelijk een ander teleurstel, anders ben/afwijk, of niet weet wat de ander wil en dat ook minder/ niet belangrijk mag vinden. Zelfcompassie helpt me hier heel goed bij.
  Vooral in het liefdevol erkennen dat ik dit lastig vind en nog veel te leren heb. Verder heb ik er een gewoonte van gemaakt de dag af te sluiten met een korte mediatie oefening (vaak liefdevol ademen of de dankbaarheidsmeditatie), ik merk dat mij dat goed doet en dat ik er rustig van word en vervolgens ruimte heb om rustig in slaap te vallen.”
  Anonieme deelnemer, leertherapie juli 2016.

  “Afgelopen lente heb ik bij jou de mindfulness based leertherapie gedaan. Inmiddels kan ik heel vaak beseffen dat ik daar veel aan heb gehad!
  Onlangs is onze dochter geboren, was ik niet al door de leertherapie meer Mindful in het leven gaan staan, een baby dwingt het sowieso wel bij je af…
  Ik heb de afgelopen maanden heel intens beleefd. En niet onbelangrijk, de relatie met mijn vriend is mooier dan ooit, echt een extra hoofdstukje aan ons leven samen toegevoegd. Ik kan de kleine ergernissen veel beter in perspectief zien en ben niet meer zo bang voor mijn eigen ergernis. Het gaat wel weer over 🙂
  Hoe dan ook, ik wilde je bedanken voor de fijne weken afgelopen jaar.”
  Anonieme deelnemer, leertherapie februari 2016.

  “In september volgde ik een weekend leertherapie in Groesbeek, gericht op mindfulness en zelfcompassie. Ik herinner me nog goed het warme welkom dat we kregen van Hende en hoe ik, naast meer tot mezelf te komen, echt mindfulness heb leren toepassen en heb ervaren hoe ik met diepe gevoelens om kan gaan. En ook hoe zelfcompassie helpend en verhelderend kan zijn!
  Hende leidde op een natuurlijke en liefdevolle deskundige manier, aanvullend op wat ik nodig had en met waar nodig een aanmoediging om bij moeilijke emoties stil te staan.

  Deze ervaring wilde ik verder uitdiepen om te ontdekken hoe mindfulness in mijn dagelijks leven een rol kan (blijven) spelen. Daarom volgde ik de 6-daagse leertherapie in najaar 2015 bij Hende. Tussen de bijeenkomsten door kon ik het geleerde toepassen en ervaren wat werkt (en wat niet).
  Voor mij was deze werkvorm (een wekelijkse bijeenkomst) een prettig vervolg op de eerste 25 uur leertherapie. Midden in de stad was er alle rust om met aandacht te kijken naar achter- en onderliggende patronen.
  Therapie in groepsverband vond ik prettig, het meedenken met elkaar gaf een verrijking op het geleerde en hielp mij om dingen van (veel) meer kanten te bekijken. In leiden, confronteren, begrenzen en steunen was Hende prettig aanwezig. Onmisbaar voor een goed verloop van het leerproces mijns inziens. Misschien is dat wel het belangrijkste dat ik heb geleerd in de leertherapie als geheel en wat ik nog dagelijks toepas: stilstaan bij emoties, ook als het moeilijk is, is niet makkelijk maar wel noodzakelijk om in het leven dicht bij mezelf te blijven. In dergelijke momenten tijd en ruimte nemen blijft voor mij een uitdaging, maar lukt me al veel beter dan voorheen. Hende, bedankt!”
  Joanne, deelnemer leertherapie januari 2016.

  Inschrijven 23 t/m 26 oktober 2019

  Inschrijven 27 februari t/m 1 maart 2020

  Inschrijven 27 t/m 30 maart 2020

  Inschrijven 10 t/m 13 mei 2020

  Inschrijven 21 t/m 24 mei 2020

  Inschrijven 16 t/m 20 juni 2020

  Inschrijven 27 t/m 30 juni 2020

  Inschrijven 27 t/m 30 augustus 2020

  Inschrijven start 8 september 2020

  Inschrijven 26 t/m 29 september 2020

  Inschrijven start 31 oktober 2020

  meer lezen over de leertherapie
  Ook geschikt voor psychotherapeuten, klinisch psychologen of psychiaters in opleiding. De leertherapeute Hende Bauer is erkend leertherapeut van de VGCT.

  Waarom zou een therapeut in opleiding een mindfulness-leertherapie volgen?

  Mindfulness en met name MBCT zijn erg populair want het is mooi en effectief. Door het volgen van de groep leer je mindfulness zelf aan den lijve te ervaren en merk je wat het te bieden heeft. Mindfulness – zo blijkt uit onderzoek - heeft goede effecten op therapeuten en hun therapeutisch functioneren: voor hen zelf (effecten op stress en welzijn), maar ook voor hun cliënten (therapeutische factoren zoals warmte, acceptatie en empathie). Bovendien is het gewoon een heel inspirerend programma en een verademing in je werkweek, “een kadootje aan jezelf”.

  Hoe zit het programma in elkaar?

  Programma van 6 weken: Gedurende 6 hele dagen volg je het volledige MBCT-programma. Thuis oefen je circa een half uur per dag. Daarnaast werken alle deelnemers aan een eigen automatisch patroon, waarbij dit uitgeplozen wordt en je je steeds bewuster wordt van alle aspecten ervan. Deelnemers krijgen ook individuele sessies voor de groep. Hierdoor wordt het mogelijk bewuste keuzes te maken in plaats van vanuit op een automatische en bekende manier te reageren. Zo wordt verandering mogelijk. Het programma is inmiddels ongeveer 25 keer gegeven aan een groep van 7-8 deelnemers, en geleidelijk uitgekristalliseerd. Het programma heeft zich in de praktijk ontwikkeld en bewezen. Heb je minder tijd en ruimte in je leven voor thuis oefenen, doe dan mee met de nieuwe opzet op 4 dagen achtereen. Zie hieronder.

  Waarom heb je gekozen voor de opzet van 6 weken en niet voor enkele dagen aaneengesloten?

  Het programma is bewust gespreid over 6 weken zodat je het geleerde kunt toepassen in de praktijk. Je kunt dit integreren en de eventuele moeilijkheden die je daarbij tegenkomt kun je tijdens het programma bespreken en aanpakken. Je werkt aan een AP dat je je geleidelijk steeds bewuster wordt en leert ombuigen – dat gaat niet in 3-4 aaneengesloten dagen, maar blijkt heel goed te kunnen in zo’n programma van 6 weken. Je inzicht, je bewustzijn en de mogelijkheid van een andere aanpak groeit geleidelijk over de weken, en dat is effectief. Een deelnemer gaf aan: “Verschillende vrienden gaven aan me als rustiger, opener en echter te ervaren”. Een ander: “Niet alleen ikzelf, maar ook mensen in mijn omgeving merken duidelijke veranderingen bij me op”.

  Nieuwe opzet: Krachtige ervaring en efficiënt: leertherapie in een blok van 4 dagen op mooie locatie!

  Op veler verzoek nu ook een opzet in aangesloten blokken van 4 dagen. Bij de opzet van de leertherapie in aaneengesloten dagen heb je een intense ervaring, en ga je de diepte in met de oefeningen. Het is krachtig, en je hoeft nauwelijks huiswerk te maken. Na het weekend heb je gemerkt hoe anders je je kan voelen. Om de resultaten blijvend te integreren in je leven is het raadzaam de oefeningen door te zetten in je eigen leven of in je werk te integreren. Op een mooie locatie, lekker er tussen uit.... Deze blokken zijn ook geschikt voor wie al een andere leertherapie volgde, bij Hende of elders. Er is gekozen voor zeer belangrijke thema's, die juist voor therapeuten essentieel zijn: Communicatie en Compassie.

  Voor wie is het niet geschikt?

  Voor de leertherapie met gespreide opzet: mensen die niets willen investeren in tijd en moeite: het programma heeft het meeste resultaat wanneer je daadwerkelijk oefent. Voor de leertherapie van 4 aaneengesloten dagen: mensen die niet willen investeren in energie: de dagen zijn intensief en vrij lang. Als je een geschiedenis hebt van ernstige psychische klachten, neem dan eerst contact op. Als je twijfelt, neem gerust contact op voor overleg!
  Een deelnemer over de therapeute: “Zo knap, je komt in 20 minuten tot de kern. Lukt het niet linksom dan doe je het rechtsom, zonder dat je een techniekje of trucje toepast. Het is niet vaak dat je een vakkundige college zo bezig ziet … en je weet een veilige sfeer te creëren!
  Wees welkom, en neem bij vragen gerust contact op!