2 leunstoelen

Supervisie voor mindfulnesstrainers

The ability to ask questions is the greatest resource in learning the truth.

Supervisie MBSR/MBCT | Achtergrond

Om in aanmerking te komen voor registratie of herregistratie bij de Vereniging voor Mindfulness VVM, voor herregistratie in het Mindfulness register  en voor het categorie 1 lidmaatschap van de VMBN dienen supervisiesessies te worden gevolgd. Deze sessies dienen betrekking te hebben op een zelf te geven MBSR of MBCT programma, eventueel als co-trainer. Gezien mijn achtergrond en ervaring, ben ik in staat om en graag bereid om dergelijke trajecten te superviseren.
Het vak van mindfulnesstrainer is een uitdagend vak, en ook voor reeds gecertificeerde of ervaren trainers kan supervisie zinvol zijn. Deze kun je ook laten meetellen bij hercertificering.

Over de supervisor
Hende Bauer is erkend als supervisor en als opleider bij de VVM, en als supervisor bij de VMBN, en als zodanig bevoegd om supervisie over mindfulness te geven.
Ze is BIG-geregistreerd psychotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Ze is supervisor over pyschotherapie erkend bij de NVP en supervisor VGCT sinds 2002. Daarnaast is ze leersupervisor, erkend om supervisie over supervisie te geven.
Ze is gecertificeerd trainer Mindful Self-Compassion en als zodanig ingeschreven bij het Center for MSC San Diego; en gecertificeerd als A-trainer Mindfulness-Based Compassionate Living, MBCL.

Daarnaast is ze gecertificeerd mindfulnesstrainer: ze volgde haar opleiding o.a. bij het IVM, en volgde daarnaast trainingen bij Jon Kabat-Zinn, Rebecca Crane; Mark Williams; Ronald Siegel; Edel Maex; Chris Germer; Kristin Neff; Rosamund Oliver; Susan Gillis Chapman. Ze is gecertificeerd lid van de VVM en categorie 1 lid van de VMBN.
Hende gaf in 2021 een supervisorenopleiding aan ervaren mindfulnesstrainers die supervisor willen worden, in opdracht van de Vereniging voor Mindfulness VVM.

Opzet van de supervisie
Er worden doorgaans reeksen van 3-5 sessies gepland van 45-60 minuten. Deze kunnen betrekking hebben op al je vragen en uitdagingen in het trainerschap:

  • het voorbereiden van de MBSR of MBCT;
  • de intakegesprekken voorafgaand aan de training en/of een oriëntatiesessie;
  • de indicatiestelling: wie laat je wel en niet toe tot het programma?
  • op het uitvoeren van het programma;
  • de wijze van begeleiden van meditaties en andere oefeningen;
  • het doen van inquiry;
  • het hanteren van groepsprocessen;
  • omgaan met interfererend gedrag van deelnemers;
  • omgaan met eigen belemmerende gedachten en gevoelens; 
  • ook supervisie over supervisie is mogelijk, voor beginnende supervisoren

Hercertificeringsgesprek
Daarnaast is het mogelijk een hercertificeringsgesprek voor de VVM te hebben, dit betekent ook dat de supervisor je voorbereiding (zie VVM) en je procesverslag leest en aftekent. Een gesprek van 45-50 minuten en de voorbereiding/leeswerk/procesverslag aftekenen kan voor een pakketprijs van 120 euro (prijs bepaald in overleg met de VVM).

Kosten
De kosten voor een supervisiesessie van 45 minuten is 105 (voor CGT en Psychotherapie 110), en voor 60 minuten 140 euro. Wanneer 5 sessies in een keer worden gepland en voorafgaand aan de supervisie wordt betaald, kan een pakketprijs worden geboden met 15 procent korting.
Er wordt geen BTW geheven over deze supervisie.

Het lezen en beoordelen van het reflectieverslag behoort niet standaard bij de supervisiereeks. Wanneer de supervisant dit wil, wordt de leestijd in rekening gebracht.

Let op! Voor leden van de VVM geldt een korting op de tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Werkwijze
Voor aanvang van de supervisie:
De supervisant neemt per mail of telefonisch contact op om zich aan te melden voor de supervisie. Indien supervisant en supervisor akkoord zijn, worden de 5 afspraken (of in ieder geval de 1e sessie) gepland.
Supervisant stuurt voor de eerste sessie van de supervisie de ‘Benodigde informatie vooraf’ toe. Binnen 1 week na aanmelding ontvangt de supervisant de factuur. Deze dient betaald te zijn voor de 1e supervisiesessie om in aanmerking te komen voor de pakketprijs.

Benodigde informatie vooraf
De supervisant stuurt ter voorbereiding van de 1e sessie de volgende persoonlijke gegevens:

Naam
Adres, straat en huisnummer, postcode en woonplaats
Telefoonnumer
Mobiel telefoonnummer
Emailadres
Evt adres website
Eventueel aanvullende factuurgegevens: codes die van belang zijn voor snelle afhandeling zoals locatiecode, kostenplaats
Waarvoor geldt de supervisie? VVM /  VMBN categorie 1 / VGCT / GZ-psycholoog / anders, nl ….
Andere opmerkingen:

Voor elke supervisiesessie
De supervisant bereidt elke supervisiesessie voor (vragen, thema’s voor de sessie) en maakt van de supervisiesessie een kort verslag (leerpunten). Het verslag wordt op tijd naar de supervisor gestuurd, uiterlijk 24 uur tevoren. Zo mogelijk maakt de supervisant video- of audio-opnames van de trainingssessies om die in de supervisie te kunnen bespreken.

Voorbereiding van de supervisiesessie
Je stuurt per mail een kort verslag van de stand van zaken.
Hoeveel sessies heb je gegeven, hoe verliepen de sessies, heb je alle onderdelen gedaan/kwam je uit met de tijd?
Hoe liepen de meditaties, hoe liep de inquiry?
Welke vragen of problemen kwamen er naar voren in de groep?
Wat was voor jou de uitdaging in deze sessie? Geef duidelijk aan: Wat is jouw vraag voor de supervisie?

Verslag van de supervisiesessie
Een kort overzicht van de leerpunten van de supervisiesessie.

Certificaat
Aan het eind krijg je een certificaat voor het aantal sessies en het aantal minuten per sessie die je hebt gevolgd of wordt het formulier voor het Mindfulnesss Register afgetekend/.

30 april - 01 september
Gehele dag

SUPERVISIE VOOR MINDFULNESSTRAINERS | Informatie

Geen evenementen gevonden!
Scroll naar boven