CMF_krukje

Ik gebruik Mindfulness erg veel, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Ik vind het eigenlijk onmisbaar.

Sylvia Tempelman, vrijgevestigd psychotherapeut in Den Haag

Aanbod voor Mindfulnesstrainers

Trainersopleiding, Supervisie en Supervisorentraining voor mindfulnesstrainers


Voor wie?

Wil je zelf mindfulnesstrainer worden en zelf het MBCT-programma geven of mindfulnessoefeningen integreren in je therapieën?

Wil je je grondig verdiepen in mindfulness en de achtergronden ervan?

Heb je opleidingsdagen nodig voor je lidmaatschap van de VVM of de VMBN?

Wil je les van een zeer ervaren mindfulnesstrainer? Iemand die zelf al lang mediteert?

Is het een pre als de docent ook goed thuis is in psychotherapie/gezondheidszorg?

Ben je op zoek naar een leuke, inspirerende cursus? Ben je op zoek naar een methode die wezenlijk iets toevoegt aan je therapeutisch arsenaal en je therapeutische houding?

Opleiding tot mindfulness-trainer MBCT | 8 dagen

Algemeen

In 2022 wordt deze inspirerende MBCT-opleiding opnieuw aangeboden in een nieuwe vorm (voor de 5e keer in deze vorm).

Naast het ervaren en verder ontdekken van mindfulness krijg je inleidingen over de achtergronden, de werkingsmechanismen en de indicaties/contraindicaties. Je leert het hele MBCT-programma uit te voeren in een groep (de gebruikelijke vorm).
Je leert onmiddellijk toepasbare technieken, je leert hoe mindfulness kan helpen in het omgaan met experiëntiële vermijding en hoe je dit kunt integreren in individuele therapie.

De ins & outs van de MBCT zullen worden doorgenomen, je leert de oefeningen zelf te begeleiden, het curriculum te doorgronden, en je leert Inquiry te doen (een specifieke, mindvolle manier om ervaringen van deelnemers te bespreken, die flink afwijkt van wat therapeuten gewend zijn te doen).

Deze opleiding biedt een gedegen basiskennis van mindfulness en MBCT die je direct kunt gaan toepassen.
De opleiding bestaat uit verschillende modules, is verspreid over 9 weken met 8 lesdagen.

Opzet in modules

1. Kennismaken + Theorie + Sessie 1-2 | 2 dagen
2. Indicatiestelling + Voorgesprekken + Oriëntatiesessies | 1 dag
3. Oefeningen uit sessie 3-4 + Inquiry | 2 dagen
4. Oefeningen uit sessie 5-6 + Inquiry | 1 dag
5. Oefeningen uit sessie 7-8 + Inquiry | 1 dag
6. Toetsing & afronding | 1 dag
(Opzet modules onder voorbehoud)

Thuis

Thuis bestudeer je literatuur, oefen je zelf elke dag ongeveer 30 minuten met mindfulnessoefeningen, en oefen je ook geregeld in de trainersrol.

Je zorgt zelf voor een klein groepje cliënten, familieleden, kennissen of buren, waarmee je minimaal 5 keer een sessie van 1 à 1,5 uur oefent. Hiermee begin je meteen na de 1e opleidingsdag.
Je maakt een verslag over je oefenervaringen. Zelf mediteren is een belangrijk onderdeel. Er wordt van je verwacht dat je dit ook geregeld zelfstandig oefent naast de lesdagen.

Ingangseisen en erkenning/accreditatie

Deze MBCT opleiding is uitsluitend toegankelijk voor mensen die zelf als deelnemer een MBSR- of MBCT-training hebben gevolgd.
(In overleg met ons krijg je korting als je ook je MBCT of MBSR bij ons volgt.)
De opleiding sluit aan bij de eisen van de mindefulnessvereniging de VVM, en bij de eisen van de VMBN Categorie 2 trainer.
Kijk altijd zelf na bij de betreffende vereniging of je aan de eisen voldoet.
De cursus is geaccrediteerd bij de volgende instellingen, als
– Nascholing voor de VGCT (24 accreditatiepunten), en
– Nascholing voor de herregistratie Klinisch Psycholoog en Klinisch neuropsycholoog (FGZPt, 63 punten), en als
– Nascholing voor de NIP-Registers A&O: Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP (96 punten: klinische kennis: 53; A&G-klinische vaardigheden: 43). 

Geen evenementen gevonden!

Meer informatie over de trainersopleiding

Herken jij je in een of meer van deze punten?

 • Wil je op een degelijke, zorgvuldige wijze een volledig mindfulnessprogramma leren uitvoeren?
 • Wil je leren mindfulness te integreren in je individuele behandelingen?
 • Wil je meer weten over mindfulness based cognitive therapy (MBCT)? Over voor wie en bij welke problemen MBCT geschikt is? Wat de werkingsmechanismen zijn?
 • Wil je een methode leren om cliënten te helpen om depressies te voorkomen, piekeren te verminderen, beter te leren omgaan met lastige gevoelens, een accepterende houding te ontwikkelen?
 • Heb je een hoge werkdruk, ben je soms gejaagd, heb je weinig rust in je drukke werkdag, zodat de oprechte aandacht voor je cliënt er soms bij inschiet?
 • Wil je verder exploreren wat mindfulness jou als therapeut te bieden heeft, zowel voor jezelf als persoon als in je functioneren als therapeut?
 • Merk je dat je therapeutisch arsenaal soms tekort schiet, zeggen clienten “ik weet dat het niet klopt maar toch voel ik het zo”, of merk je dat ze niet aan acceptatie toekomen?
 • Ben je gewoon nieuwsgierig?

Dit is mijn ervaring
Toen ik 20 jaar geleden als wetenschappelijke psycholoog/ psychotherapeut in aanraking kwam met mindfulness, had ik dezelfde vragen. Ik wilde me niet onbezonnen in een nieuwe rage storten. Aan de andere kant merkte ik dat cliënten soms niet zo ver kwamen als ik had gehoopt: hun zelfinzicht nam weliswaar toe, hun gedrag en manier van denken veranderde, maar sommige gevoelens bleven hangen; of ze hadden moeite om om te gaan met de lichtere of rest-klachten die overbleven; of een neiging tot piekeren of zelfveroordeling bleek erg hardnekkig.
Inmiddels heb ik ervaren dat MBCT hier vaak helpt. Mensen worden minder negatief kritisch op zichzelf, minder oordelend, hebben minder last van hun denken, worden meer ontspannen en gaan makkelijker met zichzelf en hun gevoelens om.

Ik heb meer energie, en problemen die ik had met mijn lichaam zijn sterk verminderd. Ik ben minder streng voor mezelf geworden…. Van mijn omgeving krijg ik terug meer toegankelijk en echt te zijn…. ik kom meer open over en maak spanningen meer bespreekbaar. Ik heb gemerkt sneller en nauwkeuriger aan te sluiten bij de gevoelswereld van de cliënt. Daarnaast ben ik me meer bewust van mijn reactiviteit op de cliënt en ben ik beter in staat dit bespreekbaar te maken. Daarnaast beschik ik over een breder arsenaal aan kennis en vaardigheden om cliënten met stress en angstgerelateerde klachten te begeleiden.

Olivia Koster, psychologe, 30 jaar

Resultaten van mindfulness
Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulnessbeoefening goede effecten heeft op welzijn, stress, en lichamelijke klachten, op terugval bij depressies, en kortgeleden zijn ook neuropsychologische effecten beschreven. Hoewel er nog veel onbekend is, lijkt mindfulness based cognitive therapy (MBCT) een wezenlijke aanvulling op de tot nu toe gebruikelijke therapievormen.

Goed te combineren met jouw therapeutische benadering

Het gaat goed samen met verschillende therapeutische benaderingen: bijvoorbeeld bij cliëntgerichte therapie (helpt bij het ervaren, in het moment, bij het exploreren van de beleving, bij het bewust worden van de eigen verhouding met gevoelens, authentieker zijn), psychoanalytische therapie (afstemmen op de binnenwereld, openstellen voor wat er is, reacties opmerken op de eigen belevingen, open ruimte ervaren om te zijn met wat er is) en cognitieve gedragstherapie (bewust worden van gedachten en de samenhang met gevoelens en actietendensen, een andere verhouding ontwikkelen t.a.v. de gedachten.

Toepassingen
Mindfulness is breed toepasbaar: er zijn inmiddels programma’s ontwikkeld voor veel klachtengebieden en doelgroepen: terugvalpreventie bij depressie, stressreductieprogramma’s, voor opvoeders, voor kinderen met ADHD, voor volwassenen met autisme, programma’s voor verslaving, voor mensen met eetstoornissen. Ook wordt het ingezet in het bedrijfsleven, leiderschapsprogramma’s, en het onderwijs. Mindfulness wordt steeds vaker geïntegreerd, onder andere in acceptance and commitment therapy ACT, en in dialectische gedragstherapie.

Resultaten voor jezelf
Als hulpverlener, psychotherapeut of arts heb je baat bij mindfulness, zowel voor jezelf – stresshantering, burnoutpreventie en meer rust – als in je werk: therapeutische resultaten en empathisch vermogen nemen toe en cliënten beleven de relatie met de hulpverlener als beter.

Uit eigen ervaring weet ik dat mindfulness goed helpt om de zelfkritiek, het oordelen, en de draaikolk van gedachten te verminderen, en om bewuster met je zelf en anderen te leren omgaan.

Aan het eind van de opleiding: kun je een volledig MBCT-programma verzorgen voor een groep of een individuele deelnemer (eventueel met supervisie in het begin), heb je grondig ervaring met mindfulness zodat je de mindvolle houding kunt modelleren in groepen en individuele therapieën, heb je een goede basiskennis over mindfulness en MBCT, heb je helder wie wel en niet baat kunnen hebben bij mindfulness, en hoe je de indicatiestelling kunt doen, heb je technieken eigen gemaakt waar je zelf veel aan kunt hebben in het omgaan met stress en werkdruk, en kun je mindfulness integreren in je individuele behandeling.

Tijdens de opleiding
Dit reik ik je aan tijdens de opleiding: Je frist je eigen beoefening op. Je wisselt ervaringen en ontdekkingen uit in verdiepende groepsgesprekken en ervaart hierin de mindvolle therapeutische houding. Je krijgt inleidingen over de achtergronden, de werkingsmechanismen en de indicaties/contra-indicaties. De belangrijkste oefeningen worden gedemonstreerd. Je leert het begeleiden van de verschillende aandachtsoefeningen, en krijgt feedback om je vaardigheden aan te scherpen. Je leert hoe mindfulness kan helpen in het omgaan met experiëntiële vermijding en hoe je dit kunt integreren in individuele therapie. Je begeleidt zelf in kleine en geleidelijk steeds grotere groepjes de belangrijkste aandachtsoefeningen. De training is voor jou geschikt als je werkt met cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg of het onderwijs, je nieuwsgierig bent, en/of je op een doorleefde maar nuchtere manier wil kennismaken met mindfulness. En als je zelf het mindfulnessprogramma hebt gevolgd (in de cliëntenrol, MBSR of MBCT) en ook tijdens de opleiding bereid bent (bijna) dagelijks een half uur te oefenen. Het overig huiswerk (lezen van literatuur en schrijven van kort reflectieverslag) beslaat ongeveer 3-4 uur per week.

Voor wie is het niet geschikt?
Het is niet voor iedereen geschikt: allereerst moet je zelf al als deelnemer een mindfulnesstraining hebben gevolgd (MBSR of MBCT). Waarschijnlijk ben je er dan enthousiast over. Een sceptische houding is overigens prima – kan heel goed zijn juist – maar je moet er wel voor open staan om iets nieuws uit te proberen, en om niet alleen vanuit theorie maar juist ook vanuit het ervaren te leren. Ervaring met therapie of coaching is gewenst en handig, maar besef wel dat mindfulness een heel andere benadering vergt: wees bereid je gebruikelijke aanpak los te laten (tenminste voor de duur van de opleiding).

Voor inschrijvers zijn er de volgende bonussen
Bonus 1 Een set audiobestanden van alle door Hende ingesproken mindfulnessoefeningen (6 albums, ongeveer 5 uur), met de verschillende meditaties voor bij een MBCT-training, die je mag reproduceren voor het gebruiken met je eigen cliënten.
Bonus 2 Materialen, hand-outs, en draaiboek, zodat je alle materialen hebt om te gebruiken met je eigen cursisten of cliënten. [Deze materialen mogen niet aan derden worden doorgegeven anders dan aan cliënten en MBCT-cursisten, en mogen niet commercieel worden gebruikt. Het copyright en de eigendomsrechten berusten en blijven berusten bij Hende Bauer.]
Bonus 3
Een live terugkomsessie, waarbij je de vragen en ervaringen die je bent tegengekomen na de training, nog met de anderen en met mij kunt bespreken.

Praktisch
Opleiding van 8 hele dagen in het centrum van Den Haag. Veel praktisch oefenen!
De kosten zijn 1899 voor 8 dagen en een 9e terugkomdag, van 10.00 – 17.15 uur, inclusief cursusmateriaal (werkmap en audiobestanden). 
Wij zorgen tijdens de lunch voor een salade, fruit en sap. Je neemt zelf nog een broodje  e.d. mee. Wij lunchen gezamenlijk. 
Je beschikt over een complete set materialen voor het zelf aanbieden van een MBCT.

Copyrights
De copyrights en de eigendomsrechten van de cursusmaterialen blijven berusten bij Hende Bauer en het Centrum voor Mindfulness, Compassie en Psychotherapie.
De studiebelastingsuren voor deze opleiding bedragen, inclusief literatuur lezen en ander huiswerk, en contacturen: 100 sbu’s (54 contacturen).

Je schaft zelf aan
M. Williams , J. Teasdale, Z. Segal & J. Kabat-Zinn. Mindfulness en bevrijding van depressie, voorbij chronische ongelukkigheid. Uitgeverij Nieuwezijds. Prijs 19,95. Je leest hieruit voorafgaande aan de training de hoofdstukken 2 tot en met 5 ter voorbereiding op de toets op dag 1.
Z. Segal, M. Williams & J. Teasdale. Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie, voorbij chronische ongelukkigheid. Uitgeverij Nieuwezijds. Prijs 54,95.
Aangeraden literatuur (niet verplicht):
J. Kabat-Zinn. Gezond leven met mindfulness. Altamira. 33,99.
R. Siegel. Mindfulness als uitweg. Praktische oefeningen voor alledaagse problemen. Asoka. Prijs 29,50. (Moeilijk te krijgen, wel erg inspirerend.).
D. McCown e.a. Resources for Teaching Mindfulness. Springer. 54,95.

Accreditatie en erkenning
De opleiding is geaccrediteerd voor de VGCT als nascholing (24 accreditatiepunten), en accreditatie is aangevraagd bij de FGZPt en NIP A&O. 
De opleiding sluit aan bij de eisen van de VVM en de VMBN, zodat de opleidingsdagen daar kunnen gelden. De opleiding telt mee als opleidingsdagen bi de Vereniging voor Mindfulness VVM (Hende Bauer is erkend als opleider, en de MBCT Opleiding is erkend).
Je voldoet aan de opleidingseisen van de VMBN (criteria categorie 2: de opleiding geldt als 8 dagen opleiding).
Let op, de verenigingen hebben hun eigen aanvullende eisen (onder andere qua vooropleiding, meditatiebeoefening, retraites gevolgd), en deze veranderen nogal eens. Kijk dit alsjeblieft zelf goed na. 

Docent
Hende Bauer is BIG-geregistreerd Psychotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, Supervisor en Leertherapeut van de VGCT, lid NIP, lid NVP, Supervisor NVP, Leertherapeut NVP, Leersupervisor NVP, lid VGCT.
Ze heeft ruim 30 jaar werkervaring als behandelaar, 20 jaar meditatie-ervaring, en begeleidde meer dan 100 MBCT-groepen waaronder leergroepen voor psychotherapeuten in opleiding. Hende is gecertificeerd categorie 1 lid van de VMBN, erkend als supervisor VMBN, en gecertificeerd als trainer en opleider van de Vereniging voor Mindfulness VVM (beroepsverenigingen mindfulness).
Qua compassietrainingen is ze Certified Teacher MSC (Mindful Self Compassion) bij MSC Center San Diego, en categorie A trainer MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living).
Ze richtte het Centrum voor Mindfulness Den Haag op in 2007. Hiernaast is ze werkzaam als docent, leertherapeut en supervisor voor verschillende opleidingsinstituten.

Hende, ik wil je bij deze heel erg bedanken voor de fijne training. Je nuchtere, open, deskundige en zuivere manier van lesgeven en contact maken heeft me geïnspireerd, bedankt daarvoor!

Deelnemer trainersopleiding

Inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met realistische blik en prettige niet zweverige, zakelijke toon bij de oefeningen.

Deelnemer trainersopleiding

Kortom
In deze training oefen je in de rol van trainer MBCT/mindfulness, in combinatie met inleidingen. Na afloop kun je gericht indiceren voor MBCT, heb je een helder beeld van de mogelijkheden van mindfulness, ben je goed thuis in het curriculum en de oefeningen, en kun je inquiry toepassen. Je kunt er mee werken: je kunt het integreren in individuele trajecten en je kunt een volledige MBCT-training geven.

Hartelijke groet,

Hende Bauer

PS Deelnemers aan de vorige cursus omschreven de training als ‘een cadeautje aan jezelf’. Ik hoop ook jou te zien!

Geen evenementen gevonden!


Wat ik momenteel aan veranderingen opmerk door mindfulness in mijn persoonlijke leven is dat ik gebeurtenissen bewuster meemaak. Zowel ‘bijzondere dingen’ als uit eten gaan of met vrienden afspreken, alsook alledaagse bezigheden: eten, fietsen en douchen. Ik maak meer gebruik van mijn zintuigen en dit gaat steeds meer automatisch. Ook ben ik milder geworden en wat minder gaan streven.

Ook in mijn werk als psycholoog heb ik veel aan deze eigenschappen. Ik merk dat ik meer aandacht heb voor en beter kan luisteren naar de cliënt. Ik drijf minder af tijdens de gesprekken naar dingen die nog moeten of cliënten die nog komen. Ook mijn ontwikkelde mildheid ervaar ik als erg prettig.

Aangezien ik beginnend psycholoog ben, moet ik nog veel leren. Door minder hoge eisen aan mezelf te stellen en mezelf te gunnen fouten te maken en sommige dingen gewoon nog niet te weten, ga ik een stuk meer ontspannen door mijn werkdag. Ook ben ik wat minder krampachtig in mijn ideeën over hoe een gesprek zou moeten gaan, maar laat ik me meer leiden door het moment zelf. Ik heb het idee dat ik mijn verwachtingen en gedachten vooraf aan een gesprek wat meer loslaat en meer vertrouw op mijn gevoel en ervaringen op het moment zelf.

Vera, deelneemster mindfulnessopleiding

MBCT trainersopleiding | Vervolg

Deze cursus is in ontwikkeling, nadere informatie volgt. Je kunt ons hierover gerust mailen!

Supervisie voor Mindfulnesstrainers

The ability to ask questions is the greatest resource in learning the truth.

Supervisie MBSR/MBCT | Achtergrond
Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Mindfulness VVM en voor het categorie 1 lidmaatschap van de VMBN dienen supervisiesessies te worden gevolgd (van 60 minuten). Deze dienen betrekking te hebben op een zelf te geven MBSR of MBCT programma, eventueel als co-trainer. Gezien mijn achtergrond en ervaring, ben ik in staat om en graag bereid om dergelijke trajecten te superviseren.
Het is een uitdagend vak, en ook voor reeds gecertificeerde of ervaren trainers kan supervisie zinvol zijn. Deze kun je ook laten meetellen bij hercertificering.

Over de supervisor
Hende Bauer is BIG-geregistreerd psychotherapeut en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Ze is supervisor NVP en supervisor VGCT sinds 2002. Daarnaast is ze leersupervisor, erkend om supervisie over supervisie te geven. Ze is gecertificeerd trainer Mindful Self-Compassion en als zodanig ingeschreven bij het Center for MSC San Diego; en gecertificeerd als A-trainer Mindfulness-Based Compassionate Living, MBCL.
Daarnaast is ze gecertificeerd mindfulnesstrainer: ze volgde haar opleiding o.a. bij het IVM, en volgde daarnaast trainingen bij Jon Kabat-Zinn, Rebecca Crane; Mark Williams; Ronald Siegel; Edel Maex; Chris Germer; Kristin Neff; Rosamund Oliver; Susan Gillis Chapman. Ze is gecertificeerd lid van de VVM en categorie 1 lid van de VMBN; Hende is erkend als opleider bij de VVM, als supervisor bij de VVM, en als supervisor bij de VMBN, en als zodanig bevoegd om supervisie over mindfulness te geven.
Hende geeft in 2021 een supervisorenopleiding aan ervaren mindfulnesstrainers die supervisor willen worden, voor de Vereniging voor Mindfulness VVM.

Opzet van de supervisie
Er worden doorgaans 5-10 sessies gepland van 45-60 minuten. Deze kunnen betrekking hebben op:

 • het voorbereiden van de MBSR of MBCT;
 • de intakegesprekken voorafgaand aan de training en/of een orientatiesessie;
 • de indicatiestelling: wie laat je wel en niet toe tot het programma?
 • op het uitvoeren van het programma;
 • de wijze van begeleiden van meditaties en andere oefeningen;
 • het doen van inquiry;
 • het hanteren van groepsprocessen;
 • omgaan met interfererend gedrag van deelnemers;
 • omgaan met eigen belemmerende gedachten en gevoelens; 
 • ook supervisie over supervisie is mogelijk, voor beginnende supervisoren

Kosten
De kosten voor een supervisiesessie van 45 minuten is 105, en voor 60 minuten bedraagt 140 euro. Wanneer 5 sessies in een keer worden gepland en voorafgaand aan de supervisie wordt betaald, kan een pakketprijs worden geboden met 15 procent korting.
Er wordt geen BTW geheven over deze supervisie.
Het lezen en beoordelen van het reflectieverslag behoort niet standaard bij de supervisiereeks. Wanneer de supervisant dit wil, wordt de leestijd in rekening gebracht.

Werkwijze
Voor aanvang van de supervisie:
De supervisant neemt per mail of telefonisch contact op om zich aan te melden voor de supervisie. Indien supervisant en supervisor akkoord zijn, worden de 5 afspraken (of in ieder geval de 1e sessie) gepland.
Supervisant stuurt voor de eerste sessie van de supervisie de ‘Benodigde informatie vooraf’ toe. Binnen 1 week na aanmelding ontvangt de supervisant de factuur. Deze dient betaald te zijn voor de 1e supervisiesessie om in aanmerking te komen voor de pakketprijs.

Benodigde informatie vooraf
De supervisant stuurt ter voorbereiding van de 1e sessie de volgende persoonlijke gegevens:

Naam
Adres, straat en huisnummer, postcode en woonplaats
Telefoonnumer
Mobiel telefoonnummer
Emailadres
Evt adres website
Eventueel aanvullende factuurgegevens: codes die van belang zijn voor snelle afhandeling zoals locatiecode, kostenplaats
Waarvoor geldt de supervisie? VVM /  VMBN categorie 1 / VGCT / GZ-psycholoog / anders, nl ….
Andere opmerkingen:

Voor elke supervisiesessie
De supervisant bereidt elke supervisiesessie voor (vragen, thema’s voor de sessie) en maakt van de supervisiesessie een kort verslag (leerpunten). Het verslag wordt op tijd naar de supervisor gestuurd, uiterlijk 24 uur tevoren. Zo mogelijk maakt de supervisant video- of audio-opnames van de trainingssessies om die in de supervisie te kunnen bespreken.

Voorbereiding van de supervisiesessie
Je stuurt per mail een kort verslag van de stand van zaken.
Hoeveel sessies heb je gegeven, hoe verliepen de sessies, heb je alle onderdelen gedaan/kwam je uit met de tijd?
Hoe liepen de meditaties, hoe liep de inquiry?
Welke vragen of problemen kwamen er naar voren in de groep?
Wat was voor jou de uitdaging in deze sessie? Geef duidelijk aan: Wat is jouw vraag voor de supervisie?

Verslag van de supervisiesessie
Een kort overzicht van de leerpunten van de supervisiesessie.

Certificaat
Aan het eind krijg je een certificaat voor het aantal sessies en het aantal minuten per sessie die je hebt gevolgd.

Geen evenementen gevonden!

Supervisorenopleiding
voor Mindfulnesstrainers

Ben je een ervaren mindfulnesstrainer?

Wil je andere (beginnende) mindfulnesstrainers supervisie geven? Krijg je misschien al zelfs die vraag?

Ben je betrokken bij een opleiding waar je supervisiewerk voor doet?

Heb je behoefte aan handvatten voor dit zo mooie maar uitdagende en soms complexe werk?

Wil je eens samen met andere trainers en supervisoren i.o. reflecteren op wat supervisie is, wat goede supervisie is, en hoe de mindfulnessprincipes recht te doen binnen je supervisie?

Doe dan mee aan de supervisorenopleiding. 

Gedurende 4 dagen werken we samen aan:

 • Wat supervisie is, wat het niet is
 • Vormen en stijlen van supervisie
 • Werkvormen binnen supervisie
 • Hoe het supervisieproces vorm te geven
 • Welke competenties dient een mindfulnesstrainer te ontwikkelen?
 • Competenties van supervisoren

Er wordt gewerkt met korte theoretische inleidingen en met veel oefening. Tijdens de training bespreek je ook eigen supervisiesessies m.b.v. video-opnames of live supervisie. Er is wat leeswerk maar het accent ligt op uitwisseling en oefenen. Er is veel ruimte voor vragen van deelnemers.

De docent

De training wordt gegeven door Hende Bauer. Zij is mindfulnesstrainer, mindfulnessopleider, compassietrainer en psycholoog/psychotherapeut. Ze begon haar loopbaan als psycholoog en behandelaar, en is opgeleid tot cliëntgericht psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut met als specialisaties systeemtherapie en groepstherapie. Zij geeft sinds het begin van haar loopbaan (1990) supervisie, is geregistreerd supervisor VGCT, supervisor NVP, en supervisor VMBN. Daarnaast is ze leersupervisor (geeft supervisie aan supervisoren).

Hende Bauer mediteert sinds 2000 (Zen en mindfulness), en geeft mindfulnesstrainingen aan groepen sinds 2005. Ze richtte in 2007 het Centrum voor Mindfulness Den Haag op: hier geeft ze basistrainingen MBCT en MBSR, compassietrainingen MSC en MBCL, trainingen aan professionals, trainersopleidingen MBCT, leertherapie, supervisie. Zij gaf ruim 100 mindfulnesstrainingen.

Geen evenementen gevonden!

Compassie voor zorgprofessionals

Ben je een ervaren mindfulnesstrainer?

 • Wil je meer weten over compassie en zelfcompassie?
 • Ben je nieuwsgierig maar wil je niet meteen een lange training volgen?
 • Ben je werkzaam in de gezondheidszorg?
 • Heb je enige basis in mindfulness?
 • Vraag je je af wat (zelf-)compassie voor jezelf kan betekenen?
 • Wil je weten wat het jou als hulpverlener voor je clienten kan bieden?

Mindfulness is niet meer weg te denken. Zeker in de gezondheidszorg, en overal waar met mensen wordt gewerkt dringt mindfulness door. Veel hulpverleners beoefenen het zelf.

Mindfulness is aandacht, in het hier en nu, zonder oordelen, mild, accepterend. Hoewel mindfulness zeker ook mildheid en compassie omvat, blijft juist dit voor velen toch een lastig punt.

Herken je bij jezelf of je cliënten:

 • Hardheid/strengheid voor jezelf?
 • Hoge eisen?
 • Zelfkritische houding?
 • Jezelf bij stress niet goed opvangen?
 • Jezelf niet steunen bij intense emoties of verwarring?

Jezelf steunen, troosten, stimuleren, vanuit liefde en betrokkenheid; jezelf behandelen als iemand waar je om geeft. Dat is zelfcompassie.

Zelfcompassie blijkt in veel gevallen de missing link te zijn waardoor mensen blijven hangen in stress, somberheid, angst, of ongezond gedrag.

Diegenen die hoger scoren op zelfcompassie lijken gezonder te leven, beter met frustraties om te gaan, makkelijker door moeilijke periodes te komen, een groter welzijn te hebben.

Hoe dit te ontwikkelen? Een van de boeiendste en meest effectieve ontwikkelingen in de wereld van mindfulness zijn de programma’s voor (zelf)compassie. Er zijn inmiddels zo’n 100 wetenschappelijke artikelen over geschreven, en ook al een aantal randomized controlled trials.

Op verschillende plekken in de wereld zijn ongeveer tegelijkertijd mooie, effectieve, en weldadige programma’s ontwikkeld: zowel in de Verenigde Staten, in Engeland, als ook in Nederland. Voortrekkers hierin zijn: Paul Gilbert, Frits Koster/Erik vd Brink, Chris Germer/Kristin Neff.

In deze tweedaagse training zal de docente Hende Bauer, enkele theoretische inleidingen houden, en je uitgebreid laten ervaren wat compassie-oefeningen inhouden. De training geeft je een gevoelde ervaring van wat compassie is, en laat je zien welke ingangen er zoal zijn om compassie en zelfcompassie te ontwikkelen.

Nuttige, aangename, inspirerende training met ervaren docent in veilige sfeer!

Docente:

Hende Bauer, BIG-Psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut/lid VGCT, Supervisor NVP, Supervisor VGCT, Erkend mindfulnesstrainer (categorie 1 VMVN, VVM), Erkend Compassietrainer (MSC, MBCL). Hende heeft ruime ervaring als opleider en trainer op het gebied van mindfulness en compassie.

PS De training kan ook in company op uw locatie verzorgd worden.

Geen evenementen gevonden!
Scroll naar top