Verdiepende opleidingsdagen voor MBCT & MBSR Trainers

~ Voor iedereen die MBCT of MBSR professioneel aanbied, of wil aanbieden en al een basisopleiding heeft gedaan.
Voor iedereen die vertrouwd is met het curriculum van MBSR of MBCT, basiskennis en – kunde heeft in het werken met de meditaties en nabesprekingen en zelf een achtweekse training heeft gevolgd.
~ Iedereen die de MBCT Opleiding bij Hende Bauer heeft gevolgd komt in aanmerking, maar ook zij die elders hun opleiding hebben gevolgd, zijn zeer welkom!

_____
MBCT – VERDIEPINGSDAG
  |  1 dag
Trainer:  Hende Bauer

Als je begint met werken met MBCT blijkt de praktijk soms weerbarstig.
Je vraagt je af hoe je met bepaalde ervaringen van deelnemers moet omgaan, je weet je geen raad met een bepaalde interactie, je bent onzeker over het begeleiden van een bepaalde oefening. Of je merkt dat je het contact met jezelf een beetje verliest, of dat je na een training heel moe bent. Je hebt het idee dat er weerstand in de groep leeft.
Of het gaat best lekker, maar je vraagt je af of je het wel “volgens het boekje doet”.
Als je met dit soort vragen zit, is deelname aan deze dag geschikt voor jou.
Zeker als je het ook prettig vindt om van anderen te horen die ook worstelen 🙂

THEMA’S / INHOUD

 • Inquiry
 • Groepsproces
 • Valkuilen in de begeleiding van meditatie
 • Indicatiestelling
 • Omgaan met uitdagende situaties
 • Meditaties die grotendeels worden begeleid door de deelnemers zelf, die hier feedback op krijgen.
 • Alle deelnemers brengen een vraag in.

Voorbeelden van vaak gestelde vragen zijn:
~ Ik loop soms vast in de inquiry, bijvoorbeeld als er … (dat kan op heel veel manieren natuurlijk).
~ In de intake gebeurde…, hoe ga ik daarmee om?
~ Is het volgen van MBCT op dit moment geschikt voor deze cliënt?
~ Ik wil graag oefenen met het begeleiden van (een bepaalde meditatie).
~ Halverwege de training word ik onzeker, wat gebeurt daar met mij?

>>  In een veilige sfeer wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling, embodiment en technische verdieping.
>>  Deze dag is alleen voor mensen die daadwerkelijk met MBCT bezig zijn in groepsverband of individueel, en graag willen verdiepen aan de hand van de eigen ervaringen.

Data & Tijden

 • 11 september 2018  |  1 dag
  Dag:   dinsdag
  Tijd:   10:00 – 17:00 uur
  Kosten:  195  / inclusief lunch

_____
MBSR voor MBCT – TRAINERS
  |  1 dag
Trainer:  Hende Bauer

>  Ben je opgeleid om MBCT te geven, maar ben je nieuwsgierig naar de overlap en verschillen tussen MBSR en MBCT?
>  Wil je kennismaken met enkele oefeningen uit de MBSR die niet in het standaardprogramma van de MBCT zitten, zoals de negen-punten-oefening, de liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie, bergmeditatie en de stof voor sessie 7?

In één dag leer je de belangrijkste overeenkomsten en verschillen, en krijg je een lijst van de oefeningen die specifiek zijn voor de MBSR.
Je ontvangt een overzicht per sessie van MBSR en MBCT naast elkaar.
Je krijgt een hand-out met enkele oefeningen in meer detail.
Je oefent enkele van deze oefeningen met elkaar.

Data & Tijden

 • 9 november 2018  |  1 dag | inschrijving gesloten
  Dag:   vrijdag
  Tijd:   10:00 – 17:00 uur
  Kosten:  195  / inclusief lunch

_____
GROEPSPROCESSEN IN DE MINDFULNESSTRAINING
  |  1 dag
Trainer:  Hende Bauer

MBCT en MBSR worden meestal in een groep aangeboden. In een groep treden specifieke processen op, die kunnen worden begrepen vanuit de groepsdynamica. Deze processen kunnen de ontwikkeling van de deelnemers ondersteunen, maar ook belemmeren. Toch zijn lang niet alle mindfulnesstrainers geschoold in de principes van de groepsdynamica.

Andere mindfulnesstrainers, met name die psychotherapie als achtergrond hebben, zijn wel geschoold in groepsdynamica. Voor hen is van belang dat de groep binnen mindfulnesstraining, anders bewerkt wordt dan gebruikelijk is in therapiegroepen.
Ook voor hen is het van belang goed te begrijpen hoe de groep de deelnemers kan ondersteunen, en hoe de groepsprocessen kunnen worden.

THEMA’S
>  o.a. bevorderen van groepscohesie
>  bevorderen van passende ‘groepsnormen’

Data & Tijden

 • volgt nog |  1 dag
  Dag:  …
  Tijd:   …
  Kosten:  195  / inclusief lunch

_____
TWEEDAAGSE VERDIEPING INQUIRY
  |  2 dagen
Trainer:  Hende Bauer

Inquiry is voor de meeste MBCT-trainers het lastigste aspect van het trainerschap.
Een licht gevoel van paniek lijkt hierbij onvermijdelijk…

In mindfulnessprogramma’s wordt geoefend met allerlei meditaties en andere aandachtsoefeningen, en wordt er stilgestaan bij de ervaringen van deelnemers.
Inquiry is een specifieke, mindvolle manier om ervaringen van deelnemers te bespreken, die flink afwijkt van wat therapeuten gewend zijn te doen. Een manier die afwijkt van de gesprekstechnieken die in coaching, therapie en onderwijs worden gebruikt. Dit valt eigenlijk vrij snel op bij deelnemers, en is een krachtig element van de training. Deze methode wordt wel genoemd: Inquiry.

Inquiry een methode noemen doet er echter niet helemaal recht aan, aangezien het vooral gaat om de houding van de mindfulnesstrainer.
Als de mindfulnesstrainer zelf mindful aanwezig is, op een vriendelijke nieuwsgierige manier, verbonden met zichzelf en met de deelnemer, dan vloeit Inquiry daar als vanzelf uit voort.
Toch is het tegelijkertijd goed om een cognitief kader te hebben van wat Inquiry wel en niet is, en welke vragen en opmerkingen meer of minder bij mindful Inquiry passen.

Daarom deze tweedaagse verdieping
INQUIRY speciaal voor MBCT & MBSR Trainers!

ONDERDELEN VAN DEZE TWEEDAAGSE INQUIRY ZIJN:

 • Een cognitief kader van wat Inquiry is, en wat het doel er van is.
 • Een afbakening van wat wel en niet Inquiry is, ten opzichte van andere gesprekstechnieken.
 • Veel oefenen met Inquiry in kleine groepjes.
 • Er wordt veel gemediteerd en geoefend met aandachtsoefeningen en meditatief bewustzijn.
 • ‘Lastige situaties in Inquiry’ gebaseerd op de situaties waar deelnemers tegenaan zijn gelopen.
 • Belichaming van mindfulness, mindful presence, verbondenheid met jezelf en de ander.

>>  In deze 2 dagen wordt doorgaans vanuit ervaring gewerkt. Daarom vragen deze dagen bereidheid om je kwetsbaar op te stellen en stil te staan bij eigen ervaringen, en om een actieve deelname.
>>  Inbreng van eigen casuïstiek wordt op prijs gesteld.
>>  De dagen tellen mee voor de registratie bij de VMBN.

Data & Tijden

 • 17 + 31 oktober |  2 woensdagen | vol
  Tijd:   10:00 – 17:00 uur  inclusief lunch
  Kosten:  395
 • nieuwe ronde najaar 2019 data volgen z.s.m.

“Al eerder volgde ik de opleiding tot MBCT-trainer, workshops en de verdiepingsdag voor MBSR bij Hende. Deze tweedaagse over inquiry heb ik als waardevol, leerzaam en inspirerend ervaren.
In relatief korte tijd hebben we veel besproken en gedaan. Er was veel ruimte voor persoonlijke vragen en inbreng.
De groep was betrokken en veilig, net als Hende zelf. Behalve betrokken is zij ook erg professioneel, flexibel, inspirerend, steunend en een voorbeeld!
De zorgvuldig uitgekozen meditaties en oefeningen (nieuw en anders ten opzichte van de basisopleiding en verdiepingsdagen) pasten heel goed bij het doen van de inquiry. In mijn leerproces die twee dagen bleek steeds weer dat ook daarin mindfulness zeer helpend was. Een krachtige en mooie ervaring. Terugkerende thema’s waren onder andere de tijd nemen, luistercentrum, vertrouwen op het proces.
Al het geleerde hebben we op de tweede ochtend meteen mogen toepassen op enthousiaste deelnemers. Zij waren bekend met mindfulness maar zelf geen trainer. Het live oefenen met live feedback van deelnemers en later ook van collega’s was zeer leerzaam en fijn om te doen. Mijn onzekerheden over inquiry doen zijn weggenomen en het heeft me een zetje gegeven in het weer een stap vooruit doen in mijn eigen proces als trainer. Kortom: een aanrader (ook als je niet direct vragen hebt over inquiry) als je een verdiepingsdag voor mindfulness wilt doen. Ik heb de tweedaagse beoordeeld met een 9-. Behalve inhoudelijk was de rest, zoals lunch en materiaal ook zeer goed verzorgd.”
Marianne de Ranitz-Gobel, deelnemer tweedaagse inquiry.

“Hende’s initiatief voor én organisatie van een tweedaagse training, met als centrale thema ” Inquiry” heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Het “gebruik” mogen maken van cursisten uit eerdere trainingen die ons graag wilden laten oefenen en onze vaardigheid wilden helpen verdiepen was verrijkend.
Het terugzien van onze eigen “Inquiry’s” en deze bespreken op een waardevrije, compassievolle wijze, gaf veel inzicht en deed binnen- en buitenwereld samen komen.
Hende, dank je voor deze verdiepende dagen en voor jouw moed nieuwe dingen met ons samen uit te willen proberen.”
Birgitte Beelen, deelnemer tweedaagse inquiry.

_____
INSCHRIJVEN

Je kunt je hieronder inschrijven voor de verdiepende dagen.
Heb je nog vragen, mail of bel ons gerust als je interesse hebt!

Scroll naar boven