Anders zegt het leven nog nee

  Mindfulness is aandacht voor het hier en nu, open, vriendelijk en zonder oordelen. Dat wil zeggen dat je aandacht niet wegdwaalt naar verleden of toekomst, naar andere plekken; dat je met mildheid en zachtheid observeert wat er is; dat je aandacht geeft aan prettige en onprettige, mooie en minder mooie, gewenste en ongewenste aspecten van […]

Anders zegt het leven nog nee Lees verder »